Om van kleins af te lees kweek ’n liefde vir leer – dit is die saadjie tot sukses.

Reading from an early age fosters a love for learning - this is the seed to success. - 4aKid

Die idee dat lees van jongs af 'n passie vir leer kan aanblaas, word algemeen aanvaar. Bewyse het getoon dat vroeë kinderopvoeding 'n diepgaande en blywende impak op kinders se IK, akademiese sukses en ekonomiese prestasie kan hê. Dit is te wyte aan die feit dat 'n kind se brein vinnig ontwikkel in die eerste vyf jaar van die lewe, wat dit hoogs reageer op ervarings en die omgewing, wat die grondslag vir lewenslange leer vorm.

Alhoewel kognitiewe vaardighede noodsaaklik is, dui navorsing daarop dat sosio-emosionele vaardighede wat in die vroeë kinderjare aangeleer is, 'n meer betekenisvolle impak op latere lewensuitkomste kan hê. Ongelukkig sukkel Suid-Afrika op hierdie gebied, soos die Early Childhood Centre Sensus in 2021 aan die lig gebring het. Meer as 42 000 vroeë leersentrums of programme bestaan ​​in die land, tog toon kommerwekkende statistieke dat baie nie geskikte leermateriaal en speelgoed bied nie. Byvoorbeeld, 34% het nie 'n behoorlike speelarea buite nie, 44% het nie ouderdomsgeskikte boeke nie, en 59% het nie tematafels nie.

'n Gefokusde impakverslag van 2022 deur Makosi se 10 000 Kids-projek het beklemtoon dat die gehalte van onderwys in die vroeë jare van kardinale belang is. Die studie het bevind dat ongeveer 250 miljoen kinders wêreldwyd nie basiese lees- en wiskundevaardighede kon aanleer nie, ten spyte daarvan dat hulle ten minste vier jaar op skool spandeer het. Daarom is pre-primêre leer van kardinale belang vir jong geeste, en lees is die hoeksteen van hierdie reis.

Deur boeke kan kinders nuwe dinge verken en ontdek, wat kreatiwiteit en verbeelding bevorder. Hulle kan empatie en deernis aanleer, kognitiewe vermoëns ontwikkel en hul taalvaardighede verbeter. Daarom kan lees in die vroeë kinderjare hul lewens positief beïnvloed.

Die SOOQ, 'n aanlyn e-handelswinkel, het 'n toegewyde area vir pre-primêre leer vir kinders. Hulle bied verskeie aktiwiteite, speelgoed en boeke wat plaaslik verskaf word, insluitend 'n leeshoekie met 'n toegewyde kategorie vir hierdie stadium van leer. Hulle werk saam met Story Café, 'n plaaslike Johannesburgse boekwinkel, om toegang te bied tot leeshulpbronne wat deur baie in Suid-Afrika benodig word.

Die SOOQ en Story Café het ten doel om ouers en kinders op hul leerreis te ondersteun deur aan hulle toeganklike hulpbronne op 'n plaaslike aanlyn mark te verskaf.

Die stigter van Story Café, Tamara Gordon, het beklemtoon dat die omhelsing van lees vir betekenis in vroeë kinderontwikkeling verder gaan as die dekodering van woorde op 'n bladsy. Deur kinders aan uiteenlopende boekkarakters bloot te stel, kan hulle die wêreld deur verskillende perspektiewe sien en hul gemeenskappe beter verstaan. Boonop kan die bevordering en viering van plaaslike talent help om 'n nuwe generasie leiers te inspireer terwyl hulle jong lesers van herkenbare stories voorsien.

Die SOOQ en Story Café het ten doel om ouers en kinders op hul leerreis te ondersteun deur aan hulle toeganklike hulpbronne op 'n plaaslike aanlyn mark te verskaf. Hulle sal ook binnekort regstreekse leessessies bekendstel via sosiale media-kanale, met plaaslike skrywers. Soos Kayla de Jager, hoof van verkope by The SOOQ, gepas afgesluit het: "Wees teenwoordig in hierdie vroeë oomblikke van die lewe, en die belonings vir jou kinders sal onskatbaar en lewenslank wees."

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags