Wat is permissiewe ouerskap?

Permissiewe ouerskap: Verstaan ​​die konsep en die uitwerking daarvan op kinders

Ouerskap is 'n komplekse en uitdagende werk wat deeglike oorweging en besluitneming verg. Elke ouer het hul eie benadering wanneer dit kom by die grootmaak van hul kinders. Sommige ouers is streng en gesaghebbend, terwyl ander meer ontspanne en permissief is.

Permissiewe ouerskap is 'n styl van ouerskap waar ouers toegeeflik, nie-eisend en nie-beheersend is. Hierdie tipe ouerskapstyl word gekenmerk deur 'n gebrek aan reëls, grense en gevolge. Permissiewe ouers is meer soos vriende as gesagsfigure, wat hul kinders toelaat om hul eie besluite te neem en hul eie perke te stel.

In hierdie artikel sal ons ondersoek wat permissiewe ouerskap is, die uitwerking daarvan op kinders, en hoe om 'n gesonde balans te vind tussen permissief en gesaghebbend wees.

Inleiding

Ouerskapstyl speel 'n kritieke rol in die vorming van 'n kind se persoonlikheid, waardes en gedrag. Daar is verskillende tipes ouerskapstyle, insluitend outoritêre, gesaghebbende en permissiewe. Permissiewe ouerskap is 'n ouerskapstyl wat dikwels verkeerd verstaan ​​en verkeerd geïnterpreteer word. Dit is 'n styl van ouerskap waar ouers meer toegeeflik, toegeeflik en minder veeleisend is as ander ouerskapstyle.

Permissiewe ouers is geneig om die stel van reëls en perke te vermy, en verkies om hul kinders hul eie besluite te laat neem. Hulle mag nie gevolge vir negatiewe gedrag afdwing nie, en hulle kan huiwerig wees om hul kinders te dissiplineer. Hierdie ouerskapstyl word dikwels geassosieer met 'n gebrek aan struktuur en roetine, wat beduidende uitwerking op kinders se ontwikkeling kan hê.

Kenmerke van Permissiewe Ouerskap

Permissiewe ouerskap word gekenmerk deur 'n gebrek aan reëls, grense en gevolge. Ouers wat hierdie styl aanneem, is meer toegeeflik en toegeeflik teenoor hul kinders, wat hulle toelaat om hul eie besluite te neem en hul eie perke te stel. Sommige van die sleutelkenmerke van permissiewe ouerskap sluit in:

  • Gebrek aan reëls en struktuur: Permissiewe ouers is meer geneig om te vermy om reëls en grense vir hul kinders te stel. Hulle het dalk nie spesifieke verwagtinge vir gedrag of take nie, wat kan lei tot 'n gebrek aan struktuur en roetine in die huishouding.
  • Nie-eis en nie-beherend: Permissiewe ouers kan vermy om hul kinders se gedrag, besluite of optrede te beheer. Hulle verwag dalk nie van hul kinders om hul reëls of opdragte te volg nie, wat dit uitdagend kan maak om hul kinders se gedrag effektief te bestuur.
  • Toelatendheid en toegeeflikheid: Toelatende ouers is geneig om meer toegeeflik en toegeeflik teenoor hul kinders te wees, wat hulle toelaat om meer vryheid en outonomie te hê. Hulle kan meer geneig wees om aan hul kinders se eise en versoeke toe te gee, wat 'n gevoel van geregtigdheid kan skep.

Uitwerking van permissiewe ouerskap op kinders

Permissiewe ouerskap lyk dalk maklik en ontspanne, maar dit kan negatiewe uitwerking op kinders se ontwikkeling hê. Hier is 'n paar van die gevolge van permissiewe ouerskap op kinders:

  1. Lae selfbeeld en gebrek aan selfvertroue: Kinders wat met permissiewe ouerskap grootgemaak word, kan nie vertroue in hulself en hul vermoëns hê nie. Hulle kan ook 'n lae selfbeeld hê, aangesien hulle nie aangemoedig word om risiko's te neem of hulself uit te daag nie.

  2. Swak selfdissipline en besluitnemingsvaardighede: Permissiewe ouerskap kan ook lei tot swak selfdissipline en besluitnemingsvaardighede by kinders. Sonder duidelike grense en gevolge kan kinders sukkel om goeie keuses te maak en het hulle dalk nie die nodige vaardighede om hul eie gedrag te reguleer nie.

  3. Verswakte sosiale vaardighede en verhoudings: Kinders wat met permissiewe ouerskap grootgemaak word, kan ook verswakte sosiale vaardighede en verhoudings hê. Hulle kan sukkel om met eweknieë te kommunikeer en kan sukkel om gesonde verhoudings met ander te vorm.

  4. Akademiese en gedragsprobleme: Permissiewe ouerskap kan ook lei tot akademiese en gedragsprobleme by kinders. Sonder struktuur en perke kan kinders sukkel om op skoolwerk te fokus en kan hulle gedragsprobleme in die klaskamer hê.

Vind 'n balans tussen permissiewe en gesaghebbende ouerskap

Terwyl permissiewe ouerskap negatiewe uitwerking op kinders kan hê, is dit ook belangrik om 'n balans tussen permissiewe en gesaghebbende ouerskap te vind. Hier is 'n paar maniere om daardie balans te vind:

  1. Belangrikheid van struktuur en grense: Kinders het struktuur en grense nodig om veilig en geborge te voel. Alhoewel dit belangrik is om buigsaam en begripvol te wees, is dit ook belangrik om duidelike grense en gevolge te stel.

  2. Kommunikasie en samewerking: Effektiewe kommunikasie en samewerking tussen ouers en kinders kan help om 'n gesonde en positiewe verhouding te bevorder. Moedig jou kind aan om hul gedagtes en gevoelens uit te druk en bereid te wees om na hul perspektief te luister.

  3. Aanmoediging van verantwoordelikheid en onafhanklikheid: Namate kinders ouer word, is dit belangrik om verantwoordelikheid en onafhanklikheid aan te moedig. Gee hulle geleenthede om besluite te neem en verantwoordelikhede te aanvaar, terwyl hulle steeds leiding en ondersteuning bied.

Afsluiting

Ten slotte, permissiewe ouerskap is 'n ouerskapstyl wat gekenmerk word deur 'n gebrek aan struktuur, perke en gevolge. Alhoewel dit maklik en rustig lyk, kan dit negatiewe uitwerking op kinders se ontwikkeling hê, insluitend lae selfbeeld, swak selfdissipline en besluitnemingsvaardighede, verswakte sosiale vaardighede en verhoudings, en akademiese en gedragsprobleme. Dit is belangrik om 'n balans tussen permissiewe en gesaghebbende ouerskap te vind deur struktuur en perke te verskaf, effektief te kommunikeer en verantwoordelikheid en onafhanklikheid aan te moedig. Deur daardie balans te vind, kan jy jou kind help om tot 'n selfversekerde, afgeronde individu te ontwikkel.

Gereelde vrae:

V: Wat is permissiewe ouerskap?

A: Permissiewe ouerskap is 'n ouerskapstyl wat gekenmerk word deur lae eise en hoë responsiwiteit. Ouers wat hierdie styl van ouerskap gebruik, vermy dikwels die stel van reëls en perke vir hul kinders en is toegeeflik om die gevolge vir wangedrag af te dwing.

V: Wat is die uitwerking van permissiewe ouerskap op kinders?

A: Die uitwerking van permissiewe ouerskap op kinders kan lae selfbeeld, swak selfdissipline en besluitnemingsvaardighede, verswakte sosiale vaardighede en verhoudings, en akademiese en gedragsprobleme insluit.

V: Hoe verskil permissiewe ouerskap van gesaghebbende ouerskap?

A: Permissiewe ouerskap verskil van gesaghebbende ouerskap deurdat gesaghebbende ouers meer geneig is om duidelike reëls en perke te stel, struktuur en dissipline te verskaf, en gevolge vir wangedrag af te dwing. Gesaghebbende ouers is ook geneig om meer reageer op hul kinders se behoeftes en emosies.

V: Is permissiewe ouerskap altyd sleg vir kinders?

A: Permissiewe ouerskap kan negatiewe uitwerking op kinders hê, maar dit is nie altyd inherent sleg nie. Sommige kinders floreer dalk in 'n omgewing wat minder gestruktureerd is, terwyl ander sonder duidelike reëls en perke kan sukkel.

V: Hoe kan ouers 'n balans vind tussen permissiewe en gesaghebbende ouerskap?

A: Ouers kan 'n balans vind tussen permissiewe en gesaghebbende ouerskap deur duidelike reëls en perke te stel terwyl hulle ook reageer op hul kinders se behoeftes en emosies. Dit is belangrik om struktuur en dissipline te verskaf terwyl dit ook verantwoordelikheid en onafhanklikheid aanmoedig. Effektiewe kommunikasie en samewerking tussen ouers en kinders kan ook help om 'n gesonde balans te bereik.

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags