Hoe gebrek aan slaap jou baba se brein en persoonlikheid beïnvloed

How lack of sleep affects your baby's brain and personality - 4aKid

’n Vooraanstaande navorser oor temperament by babas en jong kinders het eenkeer in wanhoop gesê: “Toe ek my eerste kind grootgemaak het, het ek gedragsteorieë geglo wat beweer dat wat ek as ouer doen, my kind se karakter vorm. Met my tweede kind was ek reeds 'n genetikus en het geglo dat 'n kind gebore word met eienskappe wat deur oorerwing oorgedra word en dat omgewingsinvloed minimaal is. Ek het skaars my derde kind geken...”

Hierdie ontleding was natuurlik oordrewe, maar dit demonstreer die voortdurende soeke van ouers en wetenskaplikes om hierdie vraag te beantwoord: wat bepaal die persoonlikheid en persoonlike eienskappe van die kind?

Die kwessie van oorerwing (“Sy het haar skaamheid van haar pa se familie gekry”) versus omgewing (“As sy ma strenger met hom was, sou hy kalmer wees”) onderlê ouers se pogings om die verskeidenheid van invloed wat hulle het in die vorming van hul kind.

Opgedateerde navorsing dui op 'n komplekse prentjie: die invloed van oorerwing en omgewing op die kind. Baie bewyse dui daarop dat die baba met genetiese bagasie gebore word wat nie net bepaal hoe hy lyk, die kleur van sy oë en sy kanse om aan verskeie siektes te ly nie, maar ook die karaktereienskappe wat hy of sy sal ontwikkel, aansienlik beïnvloed.

Fisiese aktiwiteitsvlak, skaamheid of geselligheid, openheid vir nuwe situasies en angs is van die eienskappe wat verband hou met die genetiese aanleg waarmee babas die wêreld binnekom. Baie ouers ontdek dat hul kind eienskappe het wat vir hulle ongewens is - veral as hulle hulle herinner aan eienskappe waarvan hulle nie hou van hul ouers, hul gades of hulself nie.

Ouers probeer gereeld om hierdie eienskappe te beveg, maar hulle ontdek dikwels dat dit 'n verlore stryd is.

Dit blyk dat die belangrikste veranderlike wat die kwaliteit van die verhouding tussen ouers en kinders beïnvloed, die “goodness of fit” tussen die kind se eienskappe en die ouers se verwagtinge is.

'n Baie aktiewe kind kan byvoorbeeld aanbid word deur 'n pa wat hierdie eienskap waardeer en daarmee identifiseer, maar bloot geduld word deur 'n pa wat 'n rustiger kind verwag.

Aan die ander kant kan 'n stil, kalm kind deur die eerste pa as depressief of leweloos beskou word, terwyl die tweede pa haar as volmaak beskou.

Onversoenbaarheid tussen ouerlike verwagtinge en die kind se eienskappe kan lei tot frustrasie en stres in die verhouding, veral as die ouers probeer om die kind te “korrigeer” om aan hul verwagtinge te voldoen.

® Die verhouding tussen temperament en slaap

Elke ouer is vertroud met die situasie waarin haar kind deur sy gedrag toon dat hy “sy slaaptyd verby is”.

Toe wetenskaplikes ouers gevra het om hierdie situasie te beskryf, het sommige gesê dat die kind kalmeer, slaperig lyk, op sy eie aan die slaap raak, of direk of indirek vra om te gaan slaap. Ander ouers het gesê dat hul kind in hierdie situasie "teen mure opklim", "'n huilerige baba is", "senuweeagtig en ongelukkig is met alles", "nie reageer op wat hy vertel word nie", of "doen bloot irriterende dinge".

Dit is duidelik dat jong kinders op baie verskillende maniere op moegheid reageer.

'n Toestand van moegheid word nie noodwendig uitgedruk deur verminderde aktiwiteit en duidelike slaperigheid nie.

Soms kan die simptome net die teenoorgestelde wees.

Sommige van die tipiese "negatiewe" gedrag van die moeë kind is versoenbaar met algemene patrone wat gedragsversteurings kenmerk.

Baie bewyse dui op 'n sterk korrelasie tussen slaap en die ontwikkeling van die kind se persoonlikheidseienskappe.

Studies het getoon dat 'n baba wat aan slaapversteurings ly (bv. sukkel om aan die slaap te raak, of baie ontwakings gedurende die nag) geneig is om "moeiliker" te wees in ander gedragsdomeine.

In 'n studie wat in verskeie slaaplaboratoriums uitgevoer is, het wetenskaplikes 'n groep van nege- tot vier-en-twintig maande oue babas wie se ouers gekom het vir 'n konsultasie oor hul kinders se slaapprobleme met 'n kontrolegroep babas sonder slaapversteuring vergelyk – nie verbasend nie. wat hulle gevind het, is beduidende verskille in die eienskappe wat die moeders aan babas toegeskryf het.

Die moeders het 'n temperamentvraelys voltooi, wat 'n soort "persoonlikheidstoets" vir jong kinders is.

Die moeders het hul mate van instemming beoordeel met sinne soos "Die kind stem in om aan- en uitgetrek te word sonder om te protesteer", "Die kind reageer sterk (gil, gil) wanneer gefrustreerd is," en "Die kind sit stil wanneer hy wag om te eet."

In die algemeen het die moeders van babas met slaapprobleme hulle beskryf as meer veeleisend, kla, irriterend, negatief sensitief vir verskillende stimuli, en moeilik om by verskillende situasies aan te pas, in vergelyking met babas sonder slaapprobleme.

Een van die eienskappe wat in die temperamentvraelys gemeet word, is die mate van sensitiwiteit of responsiwiteit van die baba vir verskillende sensoriese stimuli (geraas, temperatuur, smaak, reuk).

Sommige babas is baie sensitief vir enige soort sensoriese stimulus, en ander is net sensitief vir 'n spesifieke tipe sensasie—byvoorbeeld diegene wat terugdeins vir velkontak.

’n Wye verskeidenheid babas reageer nie op ’n uitstaande manier op sensoriese stimuli nie.

Een van die hipoteses wat die navorser William Carey in 1974 ondersoek het, was dat babas wat aan hipersensitiwiteit vir sensoriese stimuli ly, geneig is om slaapprobleme te ontwikkel.

Carey se bevindinge het die hipotese ondersteun, en hy het beweer dat die verhoogde sensitiwiteit vir sensoriese stimuli oorerflik is.

Om aan die slaap te raak, moet die baba homself van die eksterne omgewing losmaak en ophou reageer op mense, geraas, lig en temperatuur, en ook van interne seine, soos pyn, ongemak en honger, disassosieer. Hierdie vermoë om te disassosieer is uiters noodsaaklik vir die handhawing van ononderbroke slaap en om ontwakings te voorkom in reaksie op verskeie stimuli.

’n Baba wat van geboorte af sensitief is vir enige interne of eksterne stimulus sal probleme ondervind om van omgewingstimuli te disassosieer, wat sal inmeng met sy vermoë om te ontspan en maklik aan die slaap te raak en sal veroorsaak dat hy maklik en gereeld in die loop van die nag wakker word.

Hierdie korrelasie tussen slaap en gedrag duur voort deur die latere kinderjare.

Studies wat skoolgaande kinders ondersoek het, het 'n korrelasie gevind tussen slaapversteurings en probleme met gedrag en meer algemene aanpassing.

Eintlik dien slaapversteurings as 'n sensitiewe barometer van algemene aanpassingsprobleme onder kinders en volwassenes.

Slaapversteurings is 'n prominente teken van stres en angs, depressie en aanpassingsprobleme. Slaapprobleme is so algemeen in sommige gedrags- of emosionele versteurings dat dit by diagnostiese kriteria ingesluit is.

Een faktor wat byvoorbeeld 'n diagnose van angsversteurings by 'n kind versterk, is die teenwoordigheid van 'n slaapversteuring.

Die noue verband tussen slaapversteurings en gedragsprobleme by kinders kan op 'n aantal maniere verduidelik word.

Miskien ontwikkel 'n kind wat gebore is met 'n neiging tot problematiese gedrag ook slaapprobleme, as gevolg daarvan. Terselfdertyd is dit redelik om te glo dat aansienlike slaapprobleme sal lei tot onvoldoende slaap of slaaptekort, wat kan veroorsaak dat die kind senuweeagtig, ongeduldig en moeiliker is om te bestuur.

Daarbenewens kan 'n derde oorsaak, soos onversoenbare ouerskappatrone, beide gedragsprobleme en slaapprobleme uitlok of vererger.

In behandelingsentrums kom wetenskaplikes gereeld op babas of jong kinders teë wat deur hul ouers as hiperaktief beskryf word.

Die ouers gebruik hierdie term terloops, maar professionele mense gebruik dit om 'n toestand te diagnoseer - die professionele term is aandagafleibaarheid-hiperaktiwiteitsversteuring - wat slegs by ouer kinders voorkom.

Hierdie babas word beskryf as veral aktief en rusteloos en daar word gesê dat hulle aandag vra en voortdurend stimuli soek.

Dikwels assosieer ouers hul kind se slaapprobleme met sy wakker rusteloosheid. Soms sê 'n ouer iets soos: "Hierdie seun het 'n turbo-enjin en hy kan dit nie met slaaptyd afskakel nie," of "Hy is soos die Energizer-haas; hy hou aan en gaan en gaan.”

Alhoewel hiperaktiwiteit op 'n later ouderdom gediagnoseer word, is daar bewyse dat die meeste hiperaktiewe kinders ooraktiewe, rustelose babas was, met moeilike temperamente.

Weereens staan ​​ons voor 'n hoender-of-eier-vraag: is hierdie babas nie in staat om soos "normale" babas te slaap nie omdat hulle buitengewoon aktief is, of lê hul slaapprobleem onder hul "hiperaktiwiteit"?

In baie gevalle blyk slaapontwrigting te lei tot "hiperaktiewe" gedragspatrone, alhoewel geen navorsing hierdie feit direk bevestig het nie.

Meer en meer bewyse toon dat 'n gebrek aan slaap gedrag kan veroorsaak wat soos dié van 'n hiperaktiewe kind lyk.

Vanuit 'n intuïtiewe perspektief kan ons almal metodes onthou wat ons gebruik om onsself wakker te hou wanneer ons moeg is.

Hierdie metodes sluit in die verhoging van ons aktiwiteit, vroetel, vroetel met ons hande of ons gesigspiere, en soortgelyke strategieë.

Hierdie patroon weerspreek die verwagting dat die moeë kind sal ontspan en vertraag.

Die kliniese literatuur het sekere gevalle gedokumenteer waarin gevind is dat aansienlike slaapprobleme lei tot "hiperaktiewe" gedragspatrone en later tot 'n verkeerde diagnose en behandeling.

Dit is uiters belangrik om die moontlikheid te ondersoek dat die slaapversteuring die bron is en nie die uitkoms van die "hiperaktiwiteit" nie.

In die geval dat 'n slaapversteuring bestaan, moet dit behandel word voordat die afwykings wat daaruit voortspruit behandel word.

In sommige gevalle kan die behandeling van die slaapversteuring die kind spaar van onnodige medikasie soos Ritalin, wat die mees voorgeskrewe chemiese reaksie op kinders se gedragsprobleme is.

'n Foutiewe interpretasie van 'n kind se gedrag kan ook ontstaan ​​wanneer sy op 'n slaapversteuring reageer met verhoogde moegheid, onverskilligheid en 'n gebrek aan belangstelling in die omgewing. Hierdie patroon kan as depressie geïnterpreteer word, en slaapprobleme kan gesien word as die gevolg van daardie toestand.

Soos die professionele literatuur aantoon, kan so 'n foutiewe diagnose lei tot 'n versuim om 'n primêre slaapversteuring op te spoor en te behandel, sowel as verkeerde behandeling vir depressie.

Gevallestudies het getoon dat wanneer die probleem korrek as 'n primêre slaapversteuring gediagnoseer word en daarvolgens behandel word, daar 'n parallelle verbetering in slaap en verdwyning van die "depressiewe" simptome is.

® Intellektuele Ontwikkeling

Die assessering van intelligensie in kinderskoene is 'n baie komplekse taak.

Toetse wat op babas gebruik word om vroeë verstandelike vermoëns te assesseer wat as komponente van intelligensie beskou kan word, het oor die algemeen nie daarin geslaag om intelligensie of kognitiewe vermoëns en prestasies in latere eeue te voorspel nie.

Die navorsing oor die verband tussen slaap en intellektuele ontwikkeling is belemmer deur ons beperkte vermoë om intelligensie by babas te assesseer.

Pogings om hierdie kwessie te bestudeer het nie daarin geslaag om 'n duidelike prentjie van die situasie te gee nie, en ons moet 'n beroep doen op bykomende studies oor ouer kinders en volwassenes om ons te help om die kwessie meer sistematies te oorweeg.

Wetenskaplikes van die Universiteit van Connecticut in Evelyn Thoman se groep, wat aansienlik bygedra het tot die veld van die studie van babaslaap, het hierdie vraag ondersoek. Hulle het die slaap van pasgeborenes in die loop van hul eerste twee dae van hul lewe gevolg en hul ontwikkeling op die ouderdom van ses maande ondersoek.

Spesiale opname-toestelle het die babas se slaap in die hospitaalbakkies ná geboorte gedokumenteer.

Die wetenskaplikes het toe die geestelike, motoriese en perseptuele vermoëns van die babas op die ouderdom van ses maande getoets deur die Bayley-toets te gebruik.

Hulle het 'n korrelasie gevind tussen slaapmaatreëls van die pasgeborenes op hul eerste lewensdag en hul ontwikkeling ses maande later.

Sommige wetenskaplikes het 'n korrelasie gevind tussen slaapversteurings in die babajare, veral dié wat deur respiratoriese probleme veroorsaak word, en moontlike tekorte in intellektuele ontwikkeling en akademiese prestasies op 'n later ouderdom.

Ander studies het egter geen verstaanbare korrelasie tussen slaap en latere geestelike funksie gevind nie.

Studies op ouer kinders en volwassenes het getoon dat slaapversteurings of onvoldoende slaap hoofsaaklik inmeng met kognitiewe vermoëns wat met aandag en konsentrasie geassosieer word.

Dit wil sê dat die vermoë om vir 'n lang tyd op sekere stimuli te fokus versleg.

Mense wat nie genoeg slaap kry nie, reageer stadiger en maak meer foute op take wat aandag en deurlopende konsentrasie verg. Alhoewel die kwessie van slaap en aandag nie direk by babas bestudeer is nie, kom 'n mate van ondersteuning vir hul korrelasie uit indirekte benaderings.

Moeders het byvoorbeeld hul babas (van nege tot vier-en-twintig maande oud) wat aan slaapprobleme gely het, beskryf as probleme om te konsentreer op spel of 'n spesifieke aktiwiteit vir 'n lang tyd, en dat hulle maklik deur ander stimuli afgelei word.

In 'n ander onlangse studie het slaapwetenskaplikes die verband tussen slaappatrone en leervaardighede, konsentrasie en aandag onder skoolgaande kinders ondersoek.

Die slaappatrone van die kinders is objektief ondersoek deur slaaphorlosies te gebruik, en hul leerfunksies is deur gerekenariseerde toetse ondersoek.

Soortgelyk aan die resultate in studies van volwassenes, het hulle gevind dat kinders wie se kwaliteit van slaap verswak het (soos gemanifesteer deur baie of lang ontwakings uit slaap gedurende die nag) ook verminderde aandagvermoëns gehad het.

Hierdie bevindinge ondersteun die aanname dat hierdie kritieke funksies vir leer en akademiese prestasie nadelig beïnvloed word deur slaapversteurings onder kinders.

Verder het onlangse studies getoon dat indien “normale” kinders versoek word om hul slaap vir eksperimentele doeleindes te verkort, hulle negatiewe gevolge ly, en hul leer- en aandagvermoë word aansienlik benadeel.

Op grond van wat ons oor ouer kinders en volwassenes geleer het en uit die beperkte inligting oor babas, is dit billik om af te lei dat die intellektuele vermoëns van babas uitgedaag word deur ontwrigte of onvoldoende slaap.

LEES MEER >>> https://197b3w-eas5vex07jqy5u4rvet.hop.clickbank.net/

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags