Umkhiqizo ungeziwe enqoleni yakho:

Inqola yakho:

Isamba esincane:

Ayikho imikhiqizo ekalishini

Ukuthunyelwa kwamahhala R500.00

Variant title
[item_qty] $0.00

Ukuthunyelwa kwamahhala ngama-R500 eGauteng nangaphezulu kuka-R1000 kuzo zonke ezinye izindawo

Do your bit to support literacy development in South Africa in celebration of World Read Aloud Day 4aKid

Yenza konke okusemandleni akho ukusekela ukuthuthukiswa kokukwazi ukufunda nokubhala eNingizimu Afrika ekugubheni Usuku Lomhlaba Lokufunda Ngokuzwakalayo

Usuku Lomhlaba Lokufunda Ngokuzwakalayo luwukunyakaza komhlaba wonke kwezigidi zabafundi, ababhali nabalaleli abavela emiphakathini eyahlukene evela emazweni angaphezu kuka-170 emhlabeni wonke, behlangana ndawonye ukuze bahloniphe amandla okufunda, babelane ngezindaba ngomoya wokuthuthukisa ukufunda nokubhala emhlabeni wonke.

Usuku Lomhlaba Lokufunda Ngokuzwakalayo luwukunyakaza komhlaba wonke kwezigidi zabafundi, ababhali nabalaleli abavela emiphakathini eyahlukene evela emazweni angaphezu kuka-170 emhlabeni wonke, behlangana ndawonye ukuze bahloniphe amandla okufunda, babelane ngezindaba ngomoya wokuthuthukisa ukufunda nokubhala emhlabeni wonke.

Yasungulwa ngo-2010 yinhlangano efundisa ukufunda nokubhala i-LitWorld njengethuba labantu lokugubha injabulo yokufunda ngokuzwakalayo, futhi balwele ukufunda nokubhala njengelungelo lomuntu eliyisisekelo.

Ucwaningo olwenziwe nguMnyango kahulumeni wesifundazwe sase-Australia uMnyango Wezemfundo Nokuthuthukiswa Kwezingane Ezincane kanye ne- Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research lubonise ukuthi ukufunda kuzwakale izingane ezincane nsuku zonke kuthuthukisa imiphumela yesikole, kungakhathaliseki isimo somndeni nesasekhaya.

Kukhona ukuhlobana okuqinile phakathi kwabazali noma abanakekeli abafundela izingane ezincane kanye nokuthi sezikwazi ukufunda nokubhala zineminyaka engu-15 futhi zenza unyaka noma emibili ngaphezu kontanga yazo, ngokomqulu wocwaningo Asibafundele Indaba! I-Parent Factor in Education , eyanyatheliswa ngo-2012 yiNhlangano Yokubambisana Kwezomnotho Nentuthuko.

Ngokwethiyori yokukhula kwengane isencane, amakhono ezingane okufunda nokubhala alandela intuthuko ngezigaba ezithile. Ukufundwa njalo kanye nokuba nokufinyelela ezincwadini kunomthelela omkhulu ekutheni izingane ezincane zihamba kalula kanjani kulezi zigaba. Ukuthuthukiswa kolwazi lokufunda nokubhala kubandakanya isigaba esiyisisekelo sezinsana nezinsana, kanye nokufunda nokubhala kwangaphambi kwesikhathi kwabantwana basenkulisa.

Isigaba sesisekelo sihlanganisa imisebenzi eminingi, kuhlanganise nezithombe ezithinta ingane; ukubamba nokuphatha izincwadi; ukuletha incwadi futhi ucele ukufundwa; ukukhomba nokuqamba izinto; ukuphenya amakhasi; ukubhala incwadi noma “ukuzifundela”; ukuphindaphinda izingxenye abazithandayo; nokuqaphela nokubhikisha lapho umuntu omdala ethola okuthile okungalungile noma eshiya igama.

Esigabeni sokuqala sokufunda nokubhala, izingane zifunda ukuthi ukufunda nokubhala kuyimisebenzi abantu abayenzayo. Lesi sigaba sihlanganisa ingane ebonisa isithakazelo ezincwadini nasekubhaleni; ukuphatha izincwadi; ukwazi ukuthi izincwadi ziqukethe izindaba; ukulalela izindaba; ukuphindaphinda imishwana noma izindaba eziphelele; ekhombisa ukukhetha ezindabeni ezithile; kanye nokubhala nokwenza izimo ezifana nezinhlamvu.

Encwadini yakhe ethi Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain , ummeli wokufunda nokubhala uMaryanne Wolf ukhomba isigaba sokuqala sokufunda esenzeka phakathi kwezinyanga eziyisithupha neminyaka eyisithupha ubudala. Ugqamisa ukubaluleka kokufundela izingane kuzwakale – ukufunda “akwenzeki” nje. "Ukufunda okukhulayo kuvela eminyakeni yemibono, ukukhula komqondo nenhlalo, kanye nokuchayeka okwandayo kolimi oluxoxwayo nolubhalwayo."

Ungakwazi ukusekela uSuku Lomhlaba Lokufunda Kuzwakale kanye nomzamo wokuletha ulwazi lokufunda nokubhala ezinganeni ngokudawuniloda, ukuphrinta nokugoqa izincwadi ezimangalisayo ezivela kumtapo wezincwadi we-InstaStory Book kusizindalwazi sakwaHollard, esakhiwe abantu baseNingizimu Afrika ezweni lonke, futhi uzinikeze izingane zasenkulisa, ikhaya lezingane. noma isisa.

Noma ungakha eyakho i-InstaStory Book ozoyengeza kulabhulali. Chofoza lapha ukuze uthole imiyalelo. I-Hollard Foundation, ngokubambisana nenhlangano engenzi nzuzo i-Kago Ya Bana, basabalalisa lezi zincwadi ze-InstaStory ezinganeni ezihlwempu ezweni lonke.

Uma kungekho okunye, phrinta futhi ufundele izingane zakho i-InstaStory Book ngoSuku Lomhlaba Lokufunda Ngokuzwakalayo.

Konke kumayelana nokudala ikusasa elingcono labo bonke abantu baseNingizimu Afrika!

Isixhumanisi sekhasi le-Hollard InstaStory Books: https://www.hollard.co.za/better-futures/InstaStoryBooks 

Izinkundla zokuxhumana

Facebook: https://www.facebook.com/HollardInsurance/ 

I-Instagram: https://www.instagram.com/hollardgram/

Twitter: https://twitter.com/Hollard

Join Our Newsletter

Shiya amazwana

Amazwana kufanele agunyazwe ngaphambi kokuvela