A Different Kind of Motherhood 4aKid

Uhlobo Oluhlukile Lomama

Eminyakeni engu-12 edlule njengoba ngilindele ukufika kwengane yami yokuqala ngaba nombono ongacacile wokuthi umama uzobukeka kanjani. Ngangiye emakilasini abakhulelwe, ngangizilungiselele ngendlela engangingeke ngizilungiselele ngayo ukudla kwasebusuku, ukushintsha amanabukeni, ukuncelisa amazinyo njll. Ngemva kokukhulelwa kanzima ngangilangazelele kakhulu ukuhlangana nalo muntu omncane owayesecishe ukuzalwa. . Ukuba ngumama akubonanga futhi akubukeki ngendlela ebengiyilindele. Impela kukhona izingcezu ezijwayelekile, ilondolo engapheli kodwa kunezinye izingxenye ebengingazi ukuthi zizoba yingxenye yempilo yethu. Angikaze ngilindele ukuthi ngisazoshintsha amanabukeni kule minyaka, noma ukuthi ngabe ngabe ngishintshe kakhulu kule minyaka kusukela isiqhumane sami sendodana sangena emhlabeni. Abazali be-SN bathuthukisa uhlobo lwamakhono okumela okufanele amanxusa ngempela abe nomona njengoba siqinisekisa ukuthi izingane zethu zinikezwa ukwesekwa, izinsiza, izinto zokusebenza njll ezizidingayo nezizifaneleyo. Sifunda ukuzulazula kumasistimu namaphepha abonakala ekhona ukwenza kube nzima ukweseka esibathandayo kunokuba kube lula, ngaso sonke isikhathi siqinisekisa ukuthi umsebenzi wesikole uyenziwa nokuthi amakhaya ethu awahlukani ngokuphelele (yize ungabheki kakhulu eyami!). Omama nobaba bezokwelapha nokho, siwuhlobo oluhlukile ngisho naphakathi kwemindeni yama-SN. Kuyisibopho esakhelwe ekuhlangenwe nakho okwabiwe ewodini Lokuncike Kakhulu kanye Nabagula Kakhulu, kusukela ekwabelaneni ngezindaba ezinzima kakhulu ezingazizwa noma imuphi umzali, nasekubambeleleni ngawo wonke amandla ethu njengoba izingane zethu zilwela ukuphila. Sinezibazi, sikhathele yimpi, ngokungananaziyo sivame ukubukeka singcolile futhi asihlali sithola injabulo ngemva kwalokho okufanele izingane zethu ezinhle. Kodwa nokho, ngizizwa ngibonga kakhulu ngokuba yingxenye yaleli qembu elilimele nelishayiwe labazali abamangalisayo. Ukuba ngumama akuyona into engangiyilindele. Kunonya, kungcolile futhi kungaphula inhliziyo. Kodwa ukubona umfana wami ezuza izinto, ukumbuka enza izinto ngendlela yakhe nokubona lokho kumomotheka kwakhe okumangalisayo umuzwa omkhulu kunayo yonke eMhlabeni. Ngempela uyisizinda somhlaba wami futhi ukuba uMama wakhe kuyimpumelelo enkulu kunazo zonke empilweni yami. Ngiyazi kabuhlungu ukuthi akubona bonke abangani bami abasenezingane zabo lapha kubo, abanye basafisa ukuba uMama. Abanye ngomama bezingane abangazalanga; abaningi basanda kuqala uhambo olungaqinisekile nezingane zabo ngemva kokuzwa ukuxilongwa kwabo okokuqala ngqa. Abesifazane bayizidalwa ezimangalisayo – ukuthi ufika kanjani ekubeni umama akusho lutho, ukuthi wenzani ngakho okubalulekile. Okuthunyelwe Uhlobo Oluhlukile Lobumama luvele kuqala ku-Firefly Blog. Ibhulogi yakamuva evela ku-https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/a-different-kind-of-motherhood/
Qhubeka ufunda
Siblings 4aKid

Izelamani

“Izelamani zezingane ezinezidingo ezikhethekile zikhethekile. Ukwamukela ngokuphelele nothando ngokuphelele, kusukela ekuzalweni, umuntu ohlukile ngokwengqondo, futhi onendlela ehlukile yokubona umhlaba, kuyisici esimangalisayo. Kuyisici engifisa sengathi ngabe bekunenye indlela yokuyithola, kodwa ayikho.”
Qhubeka ufunda
When food is medicine 4aKid

Lapho ukudla kuwumuthi

Kusukela eneminyaka emi-3, umfana wami udliswa ngamashubhu. Kusukela ekuqaleni sasazi ukuthi sifuna ukumnika ukudla kwangempela okuhlanganisiwe ukuze kwehle ngepayipi lakhe - safunda ngokushesha ukuthi ukudla kwefomula kwakungamfanelanga, ukungabekezelelani okukhulu kobisi kwakusho ukuthi wayenokuphazamiseka kwesisu cishe njalo ngisho naku-hypoallergenic kakhulu. kokuphakelayo. Nakuba ithimba lakhe le-gastro/dietetics lalingaphikiswanga ngokuphelele kodwa lalingekho ngemuva kwalo ngokugcwele; kwadinga ukuncenga okukhulu, ukucwasa, ukugcwaliswa kwamafomu kanye nezivumelwano ukuthi lokhu sasikwenza ngokumelene nesikhundla sesibhedlela ngaphambi kokuba bakwamukele. Kumele ukhumbule ukuthi lokhu bekuyiminyaka engaba yishumi edlule futhi bekubukeka njengokuhlukile kwejwayelekile, ibingekho imindeni eminingi ehlanganisiwe futhi embalwa kakhulu eyakuvuma ngokukhululekile! U-Sam uyachuma ekuhlanganisweni. Akagcini nje ngokukhuluphala kahle, kodwa akanazo izinkinga eziningi zamanye amashubhu (i-reflux, izinkinga zamathumbu, izinkinga zezicubu, njll). Ngokuhamba kweminyaka, usosayensi okimi akakwazanga ukumelana nokucwaninga ngezixhumanisi phakathi kokuquleka nokudla; ubisi, isoya, i-gluten kanye nommbila kungabangela ukwanda kokuquleka kubantu abazwelayo ngakho sikususile lokhu ukuze sibone ukuthi kwenzekeni. Ukuquleka kwakhe kwaba ngcono. Ngokukhulu. Ukudla kwakhe kuyamangalisa njengoba zimbalwa kakhulu izinto esingazihlanganisi futhi sikwazile ukususa ukudla angakwazi ukukubekezelela kalula. Siyayengeza ku-multivitamin eyimpuphu, inkinga evamile ezinganeni ezisebenzisa imithi ethile ukuthi zimunca amazinga aphansi amavithamini athile ekudleni kwazo... ukuzinikeza ukusekelwa okwengeziwe lapha kugcina yonke into njengoba kufanele. Ngizoba buthuntu, ayilungele yonke ingane. Awukwazi ukunikeza ukudla okuhlanganisiwe phansi kwe-jejostomy njengesibonelo. Izinkinga zendodana yethu zazingakaze zibe mayelana nokubekezelela ukudla noma ukumuncwa. Akuyona inketho elula kodwa enzima njengokwenzela noma iyiphi ingane ukudla, futhi umthelela omuhle kubazali/banakekeli wokubabuyisela ikhono lokulungiselela ukudla nokondla ingane yabo mkhulu kakhulu. Eminyakeni engu-8+ asikaze sibe nokuvinjwa kweshubhu nokukodwa noma ukugula ngenxa yokuxubana; imithi kodwa idale izinkinga eziningi zamashubhu. Lapho kwake kwabhekwa njengesenzo sobudlova ukunikeza ingane ukudla kwangempela ngeshubhu yokondla, manje sekuyamukeleka kakhulu; uma imindeni ifuna ukuzama ukudla okuxubile futhi asikho isizathu sezokwelapha sokuthi ingakwenzi lokho, ifanelwe yinketho yokuzama? The post Lapho ukudla kuwumuthi appeared first on Firefly Blog. Ibhulogi yakamuva evela ku-https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/when-food-is-medicine/
Qhubeka ufunda
Helping Children with Hearing Loss Communicate 4aKid

Ukusiza Izingane Ezinokulahlekelwa Ukuzwa Khuluma

Ngokungenelela kusenesikhathi, umhlaba wokuxhumana oxube kakhulu ufinyeleleka kalula kwabangezwa kahle Okuthunyelwe Ukusiza Izingane Ezinenkinga Yokukuzwa Zikhulume Kwavela okokuqala kumagazini Wezingane. Ibhulogi yakamuva evela ku-https://www.childmag.co.za/helping-children-with-hearing-loss-communicate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=helping-children-with-hearing-loss-communicate
Qhubeka ufunda