Izimfihlo Eziyisi-7 Zokuziphatha Kwezingane Esacathula

7 Secrets of Toddler Discipline - 4aKid

Isikhathi sobuntwana yisikhathi esikhathazayo ikakhulukazi kubazali ngoba lesi yisikhathi lapho izingane ziqala khona ukuzimela futhi zizithole njengabantu ngabanye. Nokho basenamandla alinganiselwe okuxhumana nokubonisana.

Uchwepheshe wokuthuthukiswa kwezingane u-Claire Lerner, umqondisi wezinsiza zabazali wenhlangano engenzi nzuzo i-Zero to Three, uthi, "Bayaqonda ukuthi izenzo zabo zibalulekile -- bangenza izinto zenzeke. Lokhu kubaholela ekufuneni ukwenza umgqigqo wabo emhlabeni futhi baziqinise. ngendlela ababengenzanga ngayo ngesikhathi beseyingane. Inkinga ukuthi abakwazi ukuzithiba futhi ababona abahlakaniphile. Inhlanganisela eyinselele kakhulu."

Nawa amasu ambalwa alula wokuziphatha kwezingane ezisacathula ukusiza ukwenza impilo ibe lula kumndeni wakho wonke uma ingane yakho ezisacathula idinga ukuqondiswa.

1. Ungaguquguquki

Ukuhleleka kanye nesimiso kunikeza izingane ezincane indawo ephephile kulokho ezikubheka njengomhlaba omangalisayo nongabikezeleki, kusho uLerner. "Uma kunokubikezelwa okuthile kanye nesimiso, kwenza izingane zizizwe zilondeke kakhulu futhi zilondekile, futhi zivame ukuziphatha futhi zizole kakhulu ngoba ziyazi ukuthi yini okufanele ziyilindele."

2. Gwema Izimo Ezicindezelayo

Ngesikhathi ingane yakho isifinyelele esigabeni sojahidada, usuchithe isikhathi esanele nayo ukuze wazi ukuthi yini ebangela ukusabela. Ezivame kakhulu indlala, ukozela, noshintsho olusheshayo lwendawo. Gwema lezi zimo zokuwohloka okungenzeka ngokuhlela kusengaphambili kancane.

3. Cabanga Njengengane Esacathula

Izingane ezisacathula azibona abantu abadala. Banenkinga yokuqonda izinto eziningi esizithatha kalula, njengokuthi uzilandela kanjani izikhombisi-ndlela nokuziphatha ngendlela efanele. Ukubona isimo ngombono wengane encane kungasiza ekuvimbeleni ukucasuka.

4. Zijwayeze Ubuciko Bokuphazamisa

Yenza ukunaka okufushane kwengane yakho kusebenzele wena. Uma ingane yakho ijikijela ibhola odongeni lwegumbi lokudlela okweshumi ngemva kokuthi uthi yima, kulula kakhulu ukuqondisa kabusha ingane yakho emsebenzini okhiqiza kakhulu, njengokuhweba ngebhola ukuze ithole incwadi eyintandokazi noma ukuhambisa igeyimu ngaphandle.

5. Nikeza Ingane Yakho Ikhefu

Ukuphelelwa yisikhathi kungenye yezisekelo ze isiyalo sengane, kodwa kungase kungabi indlela engcono kakhulu yesigaba esacathula. Umthelela omubi wokuxoshwa ungafundisa izingane ukuthi zimbi kunokuba zikhuthaze ukuziphatha okuhle.

6. Zola

Kulula kwakho ukushaya kwegazi ukuze ufinyelele eqophelweni elibilayo lapho uphakathi nokubuka ingane yakho iqhumisa umsindo. Kodwa ukulahlekelwa ukulawula kuzokwandisa ngokushesha isimo esivele sicindezela. Zinike isikhathi sokuphola, kusho u-Forehand. "Kungenjalo ukhiphela owakho ulaka. Ekugcineni lokho kuzokwenza nawe njengomzali uzizwe unecala. Futhi ngeke kusize ngalutho ingane yakho."

7. Yazi Isikhathi Sokunikela

Izinto ezithile empilweni yosana azixoxeki. Kufanele badle, baxubhe amazinyo, futhi bagibele a isihlalo semoto. Kufanele futhi bageze kanye ngesikhathi. Ukushaya nokuluma akulungile. Kodwa ezinye izinkinga eziningi azikufanele ikhanda elibuhlungu yengxabano. Khetha izimpi zakho.

Umthombo: 7 Secrets of Toddler Discipline


Joyina Incwadi Yethu Yabazali

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags