U-Barbie uphusha uhlelo lweGlobal lokulwela amandla angenamkhawulo wamantombazane nge-“Dream Gap Project”

Barbie pushes Global initiative to champion girls’ limitless potential with “Dream Gap Project” - 4aKid

Kuleli sonto, u-Barbie® umemezele i-Dream Gap Project, isinyathelo somhlaba wonke seminyaka eminingi sokuqwashisa ngezinto ezinciphisa izinto ezivimbela amantombazane ukuthi afinyelele amakhono awo aphelele.

Ucwaningo* luveze ukuthi kusukela eminyakeni emihlanu amantombazane amaningi mancane amathuba okuthi kunabafana abheke ubulili bawo njengobuhlakaniphile futhi aqale ukulahlekelwa ukuzethemba emandleni awo. Izinkolelo-ze zamasiko, ukuchema okusobala kanye nokumelela kwabezindaba kuyasebenzisana ukuze kuqhutshekwe nalolu daba. E-United States, lokhu kuye kwabizwa ngokuthi “Igebe Lamaphupho,” kodwa kunezitayela ezifanayo ezibonakala emhlabeni wonke.

Ukukholelwa kwamantombazane ngokwawo kuthintwa yilezi zici ezikhawulelayo, ngakho u-Barbie uzinikele ekuxhaseni ucwaningo, eqokomisa abantu abayizibonelo ezinhle kanye nokugqugquzela umphakathi ukuthi usekele amantombazane nge-The Dream Gap Project.

"Kusukela ngo-1959, u-Barbie ugqugquzele amandla angenamkhawulo kuwo wonke amantombazane futhi sikholelwa ukuthi ukumnika amandla esemncane kuyisisusa sokuvula amandla abo aphelele," kusho uLisa McKnight, uMphathi Jikelele kanye nePhini Likamongameli Omkhulu, u-Barbie. “Inhloso ye-The Dream Gap Project wukusebenzisa izinkundla zikaBarbie emhlabeni wonke ukufundisa umphakathi ngokuchema nokukhuthaza noma yimuphi umsekeli wamantombazane ukuthi asijoyine njengoba singeke sikwazi ukwenza lokhu sodwa.”

Umbono we-Dream Gap usengumqondo omusha futhi awucwaningiwe, ikakhulukazi emantombazaneni aneminyaka engu-5-7 ubudala. Ukusiza, uhlobo lusebenzisana noSolwazi Andrei Cimpian waseNyuvesi yaseNew York ukuze kuxhaswe ubudlelwane bangemva kokuthweswa iziqu zeminyaka emibili ngalolu daba. Emhlabeni jikelele, u-Barbie uzosebenzisana nabacwaningi bendawo ukuze banwebe lezi zifundo futhi bathole okwengeziwe ngamantombazane emhlabeni jikelele.

"Ucwaningo lwethu luyisiqalo nje - sidinga ukunikela ngezinsiza ezengeziwe kulesi sihloko esibalulekile ukuze siqonde kangcono indlela yokweseka amantombazane," kusho u-Andrei Cimpian, Uprofesa Ohlangene eNyuvesi yaseNew York. "Lokhu kubambisana no-Barbie kuwumzamo omkhulu, wokufisa ukuhlola lesi sigameko esibalulekile futhi sabelane ngesikwaziyo ngokukhula kwengane kubabukeli abaningi, ukuze sisize ukuvala i-Dream Gap."

Umkhiqizo unikezelwe ekusizeni ukuvala i-Dream Gap futhi uzogxila kulokhu:

  • Ukuqwashisa ngokuqukethwe okunomthelela okuthuthukiswe ukunikeza abantu abadala izinsiza zokuthi bangakwazi kanjani ukusekela amantombazane ezimpilweni zabo ezitholakala ku-Barbie.com. U-Barbie uphinde wadala indawo entsha yedijithali , eyakhelwe phezu komkhankaso othi “Ungaba Noma Yini” futhi echaza i-Dream Gap.
  • Ukubonisa amantombazane ayizibonelo ezengeziwe ngokugqamisa okungenani abantu besifazane abayizibonelo eziyi-10 abaphumelelayo unyaka ngamunye emhlabeni jikelele. Ngoba ukutshela intombazane ukuthi ingaba noma yini kuyisiqalo, empeleni ukubona ukuthi ingenza noma yini kwenza umehluko.

Ukusebenzisa u-Barbie njengesibonelo kanye nokuxhumana namantombazane ngokuqukethwe okukhuthazayo okugxile ezikhathini ezifundisekayo. Ngokuqhubeka nokufaka amatimu aqhutshwa inhloso kokuqukethwe, okufana no- Barbie Vlogger , sibhekana nezinkinga amantombazane abhekana nazo ngendlela eyingqayizivele nengenekayo.

Ukuqhubeka nokuhlinzeka ngemikhiqizo enika amandla evumela amantombazane ukuthi adlale amaphupho awo, kuyilapho ebabonisa ukuthi banokukhetha. Kusukela ochungechungeni lwe-Inspiring Women kuya ekugqamiseni imisebenzi engameleleki kangako, u-Barbie ukhuthaza ukucabanga, izinkulumo kanye nokutholakala.

Ozakwethu berali emhlabeni wonke nanoma yiziphi izinkampani ezinomqondo ofanayo ezizinikele ekufukuleni amantombazane.

Ukuze ufunde kabanzi ngokuzibophezela komkhiqizo, sicela uvakashele ku-barbie.com/DreamGap futhi ujoyine ingxoxo yomphakathi ne- #CloseTheDreamGap .

*Ucwaningo olwenziwe abacwaningi baseNyuvesi yaseNew York, eNyuvesi yase-Illinois nasePrinceton University.

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags