Umkhiqizo ungeziwe enqoleni yakho:

Inqola yakho:

Isamba esincane:

Ayikho imikhiqizo ekalishini

Ukuthunyelwa kwamahhala R500.00

Variant title
[item_qty] $0.00

Ukuthunyelwa kwamahhala ngama-R500 eGauteng nangaphezulu kuka-R1000 kuzo zonke ezinye izindawo

20 Things Every Parent of Kids with Special Needs Should Hear 4aKid

Izinto Ezingu-20 Wonke Umzali Wezingane Onezidingo Ezikhethekile Okufanele Azizwe

Izinto Ezingu-20 Wonke Umzali Wezingane Onezidingo Ezikhethekile Okufanele Azizwe

1) Awuwedwa.
Kungase kungabi khona omunye umuntu onezimpawu ezifanayo njengengane yakho kodwa kunabantu abanezinselelo ezifanayo. Thola labo bantu. Angikaze ngihlangane nanoma ubani onalezi zinselelo ezifanayo nengane yami kodwa nginenethiwekhi eqinile phakathi kokuxilongwa ngakunye okuhlukene. Senze abangani abahle futhi sithole—futhi ngethemba ukuthi sinikeze—ukusekelwa okukhulu phakathi kwalokhu ngakunye. Kufanele ngingene kwelinye lamaqembu ami kuFacebook futhi ngikhunjuzwa ngokushesha, angingedwa.

2) Nawe ufanelwe ukunakekelwa.
Sibekwe endaweni yokunakekela abanye cishe njalo. Nokho, usadinga futhi ufanelwe ukunakekelwa. Lokho kuhlanganisa ukucela abangani noma umndeni ukuthi ulethe ukudla ngaso sonke isikhathi, noma uyokwenza i-pedicure, noma ubusuku obuthile, nanoma yini enye ojabulela ukuyenza. Noma yini ekwenza uzizwe ukhethekile futhi unakekelwe, zinike isikhathi sokuyijabulela, ukufanele!

3) Awuphelele—futhi lokho kulungile!
Akekho ophelele. Sonke siyawenza amaphutha. Singakwazi ukugoqa ezenzweni zethu noma siqhubekele phambili! Zama ukushintsha ukucabanga kwakho, mhlawumbe kube nesizathu esihle sokuthi uphuthelwe yileso sikhathi, ukuthi ubunesiqiniseko sokuthi bekungoLwesibili kodwa ngokusobala bekungoMsombuluko. Mhlawumbe ingane yakho ibe nosuku olunzima esikoleni futhi yayidinga nje ubusuku bokuphumula. Kwazi bani? Kodwa ukuzishaya ngeke kusishintshe isimo, ngakho zama ukuqhubeka.

Izidingo Ezikhethekile Ingane Nomama

4) Uyiqhawe.
Akumele ugxume emabhilidini ngokulingana okukodwa noma ugijime ngokushesha kunenhlamvu egijimayo kodwa uyiqhawe elinamandla. Nsuku zonke, ulawula izimo umzali ovamile angacabanga ukuthi azinakwenzeka. Unweba imisipha eqinile, ukhumbule amaphilisi, ujove futhi uthele umuthi. Ubamba izingane ezi-hysterical ngesikhathi sezinqubo zokwelashwa ezesabekayo. Ubhekana nokudinwa nokuncibilika. Futhi ezikhathini eziningi uyakwazi ukungakwazi ukucasuka noma uzincibilikise. Ukhuthaza ingane yakho ukuthi yenze izinto odokotela abakutshela ukuthi ngeke ize izenze kodwa awuzange ulahle ithemba. Ungumelaphi, umhlengikazi, udokotela, umngane kanye nemfihlo. Awuyena umzali ojwayelekile.

5) Ukwelashwa kungukudlala.
Njengoba ngihlale ezimisweni zokwelashwa eziningana, ngikhungathekile engangicabanga ukuthi ukukhishwa ngaphambi kwesikhathi ekwelashweni izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Kusukela lapho, ngikhulile, ngafunda futhi ngiye ngaqonda. Ezinganeni, ukwelapha kungukudlala futhi ukudlala kuwukwelapha. Engikushoyo ukuthi abelaphi abangcono kakhulu bathola izindlela zokwenza indodana yami ihlanganyele emisebenzini eyinselele ebingeke ikwazi ukumelana nayo, ngokwenza umdlalo ebifuna ukuwudlala. Sathatha ikhasi encwadini yabo senza okufanayo nasekhaya.

6) Ukudlala kuwukwelapha.
Yebo lokhu kwehlukile kunombolo yesihlanu. Ngemva kokukhishwa ekwelashweni, safunela indodana yami imisebenzi eyengeziwe yezifundo eyayizonikeza izinzuzo zokwelapha. Udlale ihokhi yesihlibhi, egijima eqenjini lethrekhi, wafunda ukuciba imicibisholo futhi wenza izifundo zokubhukuda. Konke lokhu kuwukwelapha. Uyafunda, ujabule futhi uba namandla. Win, Win futhi Win!

Izingane ku-Ability Expo

8) Uzophoqeleka ukuthi wenze izinqumo ezibuhlungu.
Kuzomele uthathe izinqumo ezibuhlungu ezilimaza inhliziyo yakho futhi zikushiye unemibuzo ngakho konke obucabanga ukuthi uyakwazi noma uyakuqonda. Yazi ukuthi wenza konke okusemandleni akho, khumbula inombolo yesithathu. Nginecala lokukhathazeka ngalezi zinhlobo zezinqumo, zingaba zikhulu kakhulu kimi. Khuluma nge-conundrum yakho nabanye abayitholayo futhi uzethembe ukuthi uzokwenza isinqumo esingcono kakhulu. Yenze iqhubeke futhi uma seyenziwe ungacabangi kabusha. Kulula ukukusho kunokukwenza, kodwa kufanele uzame!

9) Ngeke uhlale uthola kahle.
Izinqumo eziningi ophoqeleke ukuthi uzenze azinampendulo efanele, okuncane nje kokukhetha okungalungile okunzima nokubuhlungu. Uzokwenza konke okusemandleni akho kodwa ngeke uhlale ulungile kungakhathaliseki ukuthi bungakanani ubusuku obungalali obuchitha ukhathazekile ngendlela yokusingatha isimo.

10) Zixolele.
Yebo, uzokwenza izinto ngezinye izikhathi ngaphandle kwezinhloso ezinhle kakhulu. Alukho uhlobo lokuzihlukumeza oluyokwenza uzizwe ungcono, futhi ngeke kukusize ukuba wenze izinqumo ezingcono. Khumbula ukuthi izinqumo eziningi ezinzima azinayo impendulo efanele.


11) Ukuba umzali kunzima. Ukuba umzali enganeni enezidingo ezengeziwe okwengeziwe kanzima .
Kungase futhi kube nomvuzo owengeziwe. Sithande kakhulu. Futhi cishe kuzokwenza impilo ibe mnandi kakhulu. Nezinselelo kuza nemivuzo. Kwesinye isikhathi kumele uphenye inhliziyo yakho ukuze uthole imivuzo kodwa ikhona uma uyibheka.

12) Ukukhulisa ingane enezidingo ezengeziwe kufana ne-marathon.
Kulabo bantu abazama ukuwina marathon, awekho amakhefu. Uma ufuna ukuhlala emjahweni uyadla, uphuze futhi uchame ngenkathi ugijima. Kodwa i-marathon yethu izoqhubeka ngekusasa elibonakalayo nangale kwalokho. Ngakho-ke khumbula, awudingi ukuwina, vele ufinyelele ekugcineni. Umfana ofike endaweni yokugcina emjahweni wemarathon, wathatha ikhefu, wema waphuza amanzi, wabamba i-bite futhi wasebenzisa i-porta-john ebhizinisini lakhe, wabe esebuyela emgwaqeni. Zinike lezo zikhathi—noma zimfushane kangakanani—ezingezakho. Sawubona, ungaze uchame ngokuthula njalo nje.

13) Ungazilahleki.
Ungakuvumeli ukuba umzali wengane enezidingo ezikhethekile dala noma ulolonge kabusha ubuwena. Siyizinto eziningi, ukuba umzali enganeni enezidingo ezikhethekile kuyingxenye yobuthina. Kodwa akumele kube ubuthina bethu sonke. Uma ugxila kuyo yonke impilo yakho, bonke abathintwayo bakho, wena ngokwakho eduze kwengane yakho nezidingo zayo, ukuthi ungubani ungalahleka. Thola izinto empilweni yakho ojabulela ukuzenza, ingilazi yewayini, umsebenzi wokuzilibazisa, ukuzithengela.

14) Gcina umuzwa wakho wokuhlekisa.
Izinto ezithile zingena ngaphansi kwesikhumba sami, sonke sinezinkinga zethu ze-buzz, enye yami injalo abantu kuqala ulimi. Kodwa uma unganakile, ungazwela ngokweqile ezintweni eziningi kangangokuthi abantu baqala ukugwema inkampani yakho. Izinkulumo eziningi zokukhuluma ezinjengokuthi “Ngicishe ngashaywa unhlangothi”, noma “ngicishe ngaba nesifo senhliziyo” ziyabadida abazali abanezingane zabo ezike zaba nesifo senhliziyo noma unhlangothi. Nokho zama ukukhumbula ukuthi abantu abakwenzi lokhu ukuphawula ukuze bakucasule noma bakucasule.

Ihhashi Nengane e-Ability Expo

15) Gubha izinto ezincane!
Ziqhayise ngalokho okufeziwe okungase kubonakale kuncane kwabanye kodwa kukhulu ezinganeni zethu! Izingane zethu zithuthuka ngewashi lazo, zifunda amakhono amaningi sekwephuzile kanti amanye aziwazi kahle. Uzwane olunyakazayo olungakwazi ukunyakazisa ngaphambili, igama, umusho, ukumamatheka, ukwanga, noma ngabe iyiphi leyo ngqopha-mlando, yabelana ngayo nalabo abakuthandayo kanye nengane yakho.

16) Ungavumeli abazali abajwayelekile bakwenzele phansi.
Ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukuzwa ngabazali ukuthi ingane yabo encane enezinyanga eziyisithupha kuneyakho iyahamba kanti eyakho ayikho. Noma ukubhekana nomuntu ongamazi obuza ukuthi kungani ingane yakho eneminyaka emi-2 izulazula ngezinqe kunokusukuma ngezinyawo. Zama ukukhumbula ukuthi laba bantu bantula umongo esihlale sigxile kuwo. Chaza, fundisa, ubekezele, qwashisa labo abangakutholi nje. Futhi khumbula, abazali abavamile bafanelwe ilungelo lokuqhosha futhi ukuziqhenya kwabo ngalokho okufezwe yingane yabo akusho ukungqongqoza kungane yakho emangalisayo.

17) Ungaqhathanisi.
Lena enye inselele bakwethu, kodwa kuwufanele umsebenzi. Zonke izingane zihlukile, zijwayelekile, noma zinezinselele ezengeziwe futhi zizokhula futhi zithuthuke ngejubane lazo. Uma ingqophamlando yokuthuthuka ingafinyelelwanga ngendlela ocabanga ukuthi kufanele ibe ngayo, qiniseka ukuthi khuluma nodokotela wengane yakho. Ukuqhathanisa, izingane zakini, abazala, izingane ezifunda ekilasini lokunakekela izingane, noma ngisho nokuqhathanisa izingane ezisohlotsheni olufanayo lokukhubazeka akuvamile ukuthi kukwenze uzizwe ungcono. Ingane yakho ihlukile, futhi izoba namandla nezinselele zayo.

18) Akudingeki ukuthi ube ngumzali “LOWO”.
Uyamazi owachitha amahora angu-10 ngokucacile edala ukudla okulula okumangalisayo okumise okwesilwane esinamadevu e-licorice. Lowo othumela izikhwama zokuphatha ezithandekayo kuwo wonke amaholide. Lowo otholela othisha izipho ezipholile minyaka yonke. Futhi ingane kabani ehlale igqoke izingubo ezinhle kakhulu ezingangcoliswa ngandlela thize. Uma kuyilowo mama oholelwa ukuba ube, amandla engeziwe kuwe! Kodwa-ke, ngithole ukuthi kukhona okwanele kwalabo mama emakilasini engane yami ukubagcina ekudleni okulula kanye nezikhwama zokuphatha. Njengoba nginezinhlanzi ezinkulu engizozithosa, ngizenza zibe nalo lonke udumo!

19) Zinike isikhathi somshado wakho.
Umshado uwumsebenzi onzima, isikhathi. Ukuba ngumzali kuwumsebenzi onzima, isikhathi. Ukukhulisa ingane enezidingo ezikhethekile, kuwumsebenzi onzima ikakhulukazi, isikhathi! Kulabo abashadile noma abathandanayo, zinike isikhathi salobo budlelwano kude nezingane zakho.

20) Themba imizwelo yakho.
Uzazi kangcono izingane zakho. Odokotela, othisha, abelaphi bonke bayizinsiza ezinhle kodwa uma ungezwa sengathi uyezwa, noma izidingo zengane yakho ziyahlangatshezwa, kunengqondo kakhulu ukuthola umbono wesibili. Ungesabi ukulwela ingane yakho kanye nezidingo zayo. Nakuba ochwepheshe bengochwepheshe ezindaweni zabo, wena uchwepheshe wengane yakho.

Umthombo: https://www.abilities.com/community/parents-20things.html

Join Our Newsletter

Shiya amazwana

Amazwana kufanele agunyazwe ngaphambi kokuvela