Ukuqonda Ukukhathazeka Ngokwehlukana Ezinganeni

Ukukhathazeka ngokwehlukana kuyinto evamile kubo bobabili abazali kanye nezingane. Kungaba inselele ikakhulukazi ezinganeni njengoba kungabangela imizwa ejulile yokucindezeleka nokukhathazeka. Njengabazali, kubalulekile ukuqonda ukuthi kuyini ukukhathazeka ngokuhlukana, ukuthi kubonakala kanjani, nokuthi yini ongayenza ukuze usize ingane yakho ibhekane nakho.

Kuyini Ukukhathazeka Ngokuhlukana?

Ukukhathazeka ngokuhlukana kuyingxenye evamile yentuthuko izingane eziningi ezibhekana nayo ngesikhathi esithile. Ivamise ukuvela phakathi nezinyanga eziyisi-8 ukuya onyakeni ongu-1 futhi iphakame phakathi kwezinyanga eziyi-12 kuye kwezingama-24. Kuvamile futhi ngezikhathi zoshintsho olukhulu noma ukucindezeleka, njengokuqala inkulisa noma isikole, ukuthuthela endlini entsha, noma ukubhekana nokuhlukana komndeni.

Izimpawu Zokuhlukana

Ukukhathazeka Izingane ezinokukhathazeka ngokuhlukana zingase zibonise izimpawu ezifana nokukhala, ukubambelela, ukucasuka, noma ukwenqaba ukuhlanganyela emisebenzini edinga ukuhlukaniswa nabazali noma abanakekeli bazo. Bangase futhi babe nezimpawu zomzimba ezifana nekhanda elibuhlungu, isisu esibuhlungu, noma isicanucanu. Lezi zimpawu zingacindezela kokubili izingane kanye nabazali.

Ungayisiza Kanjani Ingane Yakho

Okulandelayo ezinye zezindlela ongasiza ngazo ingane yakho ukuthi ilawule ukukhathazeka kwayo ngokuhlukana:

  1. Qala Ngokuhlukana Okufushane Uma ingane yakho ibhekene nokukhathazeka ngokwehlukana, qala ngokuhlukana okufushane futhi kancane kancane wandise ubude besikhathi njengoba iba nokukhululeka. Lokhu kungabasiza bakhe ukuzethemba nokuzimela ngokuhamba kwesikhathi.

  2. Qinisekisa Imizwa Yabo Yazisa futhi uqinisekise imizwa yengane yakho yokukhathazeka nokucindezeleka. Bazise ukuthi imizwa yabo ivamile nokuthi uyaqonda ukuthi kungaba nzima kangakanani ukuba kude nabathandekayo.

  3. Dala Umjikelezo Ongaguquguquki Ukumisa isimiso esingaguquki kunganikeza umuzwa wokulondeka nokubikezelwa kwengane yakho. Qiniseka ukuthi bayazi ukuthi yini okufanele bayilindele nokuthi bazizwa bekhululekile ngendawo ebazungezile.

  4. Khuthaza Ukuzimela Khuthaza ingane yakho ukuthi izimele ngokuyinikeza imithwalo yemfanelo evumelana neminyaka yobudala namathuba okwenza izinqumo. Lokhu kungabasiza bakhe ukuzethemba nokuzethemba.

  5. Funa Usizo Lochwepheshe Uma ukukhathazeka kwengane yakho ngokwehlukana kubi kakhulu noma kuphazamisa imisebenzi yayo yansuku zonke, kungase kusize ukufuna isiqondiso sikachwepheshe wezempilo yengqondo. Bangakunikeza ukwesekwa nezinsiza zokusiza ingane yakho ilawule ukukhathazeka kwayo.

Isiphetho

Sengiphetha, ukukhathazeka ngokwehlukana kuyinto evamile ezinganeni nakubazali ngokufanayo. Ukuqonda izimbangela nezimpawu zayo kungakusiza usekele ingane yakho ngalesi sikhathi esiyinselele. Ngesineke, uzwela, nokungaguquguquki, ungasiza ingane yakho ukuba ithuthukise amakhono nokuzethemba ekudingayo ukuze ibhekane nokukhathazeka ngokuhlukana.

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags