25 Amathiphu Esayensi Okukhulisa Izingane Ezijabule (& Ezinempilo).

25 Scientific Tips For Raising Happy (& Healthy) Kids - 4aKid

Ukuba Umzali Omuhle

Ziningi izindlela zokukhulisa izingane ezijabule, ezilungiswe kahle, kodwa isayensi inamacebiso ambalwa okuqinisekisa ukuthi zihamba kahle. Kusukela ekugcineni kumnandi ukuya ekuzivumeleni zishiye isidleke, nanka amathiphu angu-10 asekelwe ocwaningweni okuba umzali omuhle.

Ungakhohliswa ubude bazo

Kungakhathaliseki ukuthi zide kangakanani noma zibukeka sezikhulile kangakanani, izingane zakho ziseyizingane nje …. Futhi abazali bezingane ezindadlana badinga ikakhulukazi ukukhumbula leli qiniso, ngokukaSara Johnson, umsizi kaprofesa eJohns Hopkins Bloomberg School of Public Health.Isikhathi sokukhula esaziwa ngokuthi ubusha sithatha iminyaka engaba ngu-10 - kusukela eminyakeni eyi-11 kuya kweyi-19 - futhi kuyabhekwa. njengesikhathi esibalulekile sokuthuthukiswa kobuchopho. Ngakho-ke kubalulekile ukukhumbula ukuthi, njengoba izingane zikhula zibe abantu abadala, "zisesikhathini sokukhula esizothinta impilo yazo yonke," uJohnson etshela i-Live Science ngoMashi 2016.

Sekela abanamahloni

Ukuba nenhloni okuncane kuyinto eyodwa, kodwa izingane ezinokuthiywa kokuziphatha - isici esisho amahloni kanye nokuqapha ngokweqile lapho zibhekene nezimo ezintsha - zingase zibe sengozini enkulu yokuba nezinkinga zokukhathazeka, ngokusho kwabacwaningi. Futhi abazali abakhoselisa izingane ezibonisa ukuvinjelwa kokuziphatha (empeleni, ukukhuthaza lokhu kuvinjelwa) empeleni kungenza isimo sibe sibi nakakhulu.

Ngakho uzondla kanjani izingane ezinamahloni? Okubalulekile wukubakhipha ezindaweni zabo zokunethezeka ngaphandle kokuzama ukushintsha imvelo yabo, kusho uSandee McClowry, udokotela wezengqondo eNyuvesi yaseNew York. Kungani ungamane uwaphule imikhuba yawo enamahloni? Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi amahloni ayingxenye yobuntu bezinye izingane futhi kuwumkhuba onzima kakhulu ukuwushintsha. Ngamanye amazwi, kungcono ukusebenza ngamahloni kunokuphikisa.

"Lokho ukwamukelwa kwengane kuyinto enkulu, enkulu," uMcClowry etshela i-Live Science ngoSepthemba 2016.

Phila okwamanje

Abantu abadala bathambekele ekuhlaleni becabanga ngekusasa, kodwa izingane - ikakhulukazi izingane ezisenkulisa (ezineminyaka emi-2 kuye kweyi-5) - zihlala lapha namanje, kusho ososayensi. Ukuze bafinyelele ezingeni lengane, abazali kudingeka bafunde nendlela yokuphila ngaleso sikhathi, kusho uTovah Klein, umqondisi weBarnard College Center for Toddler Development eNew York City.

Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuziwa ekukhulumeni ngomlomo nengane encane, kusho u-Klein, ophinde abe umbhali wencwadi ethi "Indlela Izingane Ezikhula Ngayo Zikhula Ngayo" (Touchstone, 2014).

Esikhundleni sokutshela ingane eneminyaka emi-3 ukuthi sekuyisikhathi sokulungela isenzo esithile sesikhathi esizayo, njengokuya esikoleni, abazali kufanele banikeze ingane yabo isethi yemiyalelo, u-Klein utshele i-Live Science ngo-Agasti 2016. Shintshanisa izitatimende ezingacacile njengokuthi "sekusondele isikhathi sokuthi esikoleni” ngezincazelo ezicacile nezilula neziqondiso, njengokuthi, “Kudingeka sihambe siye esikoleni. Sekuyisikhathi sokuthola ijazi lakho.”

Batshele indlela abazizwa ngayo

Nakuba izingane ezindala zibhekwa kabanzi njengamakhosi nezindlovukazi zokuziveza, izingane ezincane ngokuvamile zintula ulwazi lwamagama lokulebula kahle imizwa yazo, ngokusho kwabacwaningi abacwaninga ngokukhula kwezingane.

Izingane ezineminyaka engu-2 kuya kwengu-5 zisaqala ukuqonda imizwa efana nokwesaba, ukukhungatheka noma ukudumala, ngokusho kukaKlein.

Ungayisiza ingane yakho ukuba iveze imizwa yayo ngokumemeza imizwa enjalo lapho uyibona. Ngokwesibonelo, umzali angase athi, “Kuyadumaza ukuthi liyana ngaphandle, futhi awukwazi ukuyodlala ngaphandle,” kusho uKlein.

Yehlisa kancane ijubane

Isheduli ematasatasa yokuba umuntu omdala ayihlali ihambisana nejubane elikhululekile lobuntwana, ngokusho kuka-Klein.

"Izingane zihamba ngesivinini esiphansi," futhi abazali kufanele bazame ukufanisa lelo jubane, kusho uKlein. Ngokuhlela isikhathi esengeziwe sezinto ezincane, njengenqubo yokulala noma uhambo lokuya esitolo segrosa, abazali bangashintsha imisebenzi ematasa ibe isikhathi esizuzisa kakhulu nezingane zabo, esho.

Nciphisa iziphazamiso

Ingabe uyawahlola ama-imeyili noma uyaskrola kokuphakelayo kwakho kwezokuxhumana kuyilapho uchitha isikhathi esihle nezingane zakho? Ngoba akufanele, kusho uKlein.

Kunzima ukuhlanganyela ngempela nezingane zakho uma uphazanyiswa inqwaba yezinye izinto. Futhi lokhu kuba khona okuphazamisekile kungase kuphazamise izingane, ezingase zizwe sengathi awuzithandi ngempela uma ukunaka kwakho kuhlukene phakathi, kusho uKlein.

“Izingane azikudingi ukunakwa abazali bazo izikhathi ezingu-24/7 namaphesenti angu-100,” esho. Kodwa lapho izingane zakho zidinga ukunakwa kwakho okugcwele, kufanele uzinike ngaphandle kokuxwayiswa.

>> Buka zonke izincwadi zabazali ezivela ku-4aKid lapha

Yiba nenhlonipho

Ingabe ufuna ukukhulisa izingane ezinesizotha? Zama ukwengeza amagama athi “ngicela” nelithi “ngiyabonga” kusilulumagama sakho. Izingane zifunda ukuthi zixhumana kanjani nabanye ikakhulukazi ngokubheka indlela abantu abadala abakwenza ngayo bese zimodela ngokwazo lokho kuziphatha, ngokusho kukaKlein. Ngakho-ke uma uphatha wonke umuntu - kusukela kosokheshi nabashayeli bamabhasi kuya kothisha namalungu omndeni - ngenhlonipho nangesizotha, maningi amathuba okuba izingane zakho nazo zikwenze lokho.

Khumbula, ukucasuka kwentsha kungokoqobo

Lapho nje ukucasuka kwengane yakho esacathula kubonakala njengomlando wasendulo, ungalindela ukufutheka okunjalo okungokomzwelo kuphinde kubonakale. banamandla okucubungula noma ukubhekana nawo, ngokusho kukaJohns Hopkins kaSara Johnson. Lokhu kungase kubangele ukucasuka okukhulu, okungamangaza umzali ongaqaphile.

Ezimweni ezinjalo, abazali kufanele bahlale bezolile futhi balalele izingane zabo, kusho uSheryl Feinstein, umlobi wencwadi ethi “Inside the Teenage Brain: Parenting a Work in Progress” (Rowman noLittlefield, 2009.) Ukumodela ukuziphatha okunengqondo kuyindlela enhle yokufundisa ingane yakho. indlela efanele yokubhekana nakho konke lokho kucindezeleka.

>> Buka zonke izincwadi zabazali ezivela ku-4aKid lapha

Umthetho wegolide

Sizogcina lokhu kufushane futhi kulula: Ungathethisi ingane yakho. Ngokujulile, ungakwenzi nje. Uma uthethisa kakhulu umuntu osemusha, kulapho engase aziphathe kabi kakhulu, ngokocwaningo olwanyatheliswa ngo-2013 kuphephabhuku iChild Development.

Namathela ezintweni eziyisisekelo

“Ziningi izindlela ezihlukene zokukhulisa izingane, futhi alikho nelilodwa ifomula elisebenzela ingane ngayinye,” kusho u-Amy Bohnert, isazi sokusebenza kwengqondo esicwaninga ngokukhula kwezingane eLoyola University Chicago. Kodwa ngokuqinisekile kukhona uhlobo oluthile lweresiphi yempumelelo uma kuziwa ekubeni umzali, akunjalo?Uhlobo lokuthi: U-Bonhert uthe umthetho wokuqala oyisisekelo wokuba umzali oqotho ukhuthaza ukunamathelana okuphephile nokufudumele nezingane zakho. Ngaleyo ndlela bayazi ukuthi izidingo zabo zizokwaneliswa nokuthi bayoba nendawo abangaya kuyo lapho bedinga induduzo. Futhi njengoba zikhula, izingane zidinga inkululeko yokuhlola ukuthi zingobani futhi zenze amaphutha, kodwa ngendlela ephephile nefanele ubudala, uBonhert utshele i-Live Science ngo-2011.

Ukuqina kunemiphumela enzima

Ukudlala indima yomzali oqinile noma olawulayo kungaba nemiphumela emibi yesikhathi eside empilweni yezingane zakho, ngokocwaningo olwanyatheliswa ngo-2014. Ngokukhethekile, izingane zabazali abaqinile zivame ukukhuluphala.Abacwaningi bathole ukuthi izingane ezineminyaka engu-2 5 ababenabazali ababebekela imingcele eqinile emisebenzini, bengakhulumisani kakhulu nezingane zabo futhi bengabonisi uthando olukhulu babenamathuba angamaphesenti angu-30 okukhuluphala kunontanga yabo abazali babo ababenothando futhi bekhuluma ngokukhululekile nezingane zabo.

Obaba: Zibandakanye

Khohlwa i-stereotype kababa obhubhuzayo ongakwazi ukushintsha inabukeni. Ucwaningo lukhombisa ngokungaguquki ukuthi obaba balungile kuyo yonke le nto yokukhulisa izingane njengomama. Ngaphezu kwalokho, obaba baletha inqwaba yamakhono abalulekile okuba ngumzali etafuleni.

Obaba banethonya elinamandla ukuphila kwezingane zabo ngezindlela eziningana, ngokusho kukaW. Brad Wilcox, isazi sezokuhlalisana kwabantu e-University of Virginia esifundela umshado nemindeni. Okokuqala, obaba bavame ukudlala kabi nezingane kunomama, okusiza izingane zifunde ukulawula imizimba nemizwelo yazo. Isitayela sikababa sokudlala ngezandla siphinde sikhuthaze ukuthatha ingozi okunempilo, okungaba nomthelela ezifisweni zengane esikhathini eside, uWilcox utshele i-Live Science ngo-2013. Ubudlelwano obuqinile bukababa bubuye bufike nezinga elithile lokuvikela, njengoba ucwaningo luye lwabonisa. bathole ukuthi izingane ezinobaba abathintekayo mancane amathuba okuthi zibe yizisulu zokunukubezwa ngokocansi noma zokuhlukunyezwa, esho.

Yiba negunya

Ingabe ufuna ukuvimbela ingane yakho ukuthi ingasebenzisi izidakamizwa notshwala? Indlela ephumelela kakhulu yokwenza lokho iwukuba negunya, ngokusho kwabacwaningi. Ucwaningo olwanyatheliswa kumagazini i-Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine ngo-2012 lwathola ukuthi intsha enabazali abanegunya (ucwaningo luchaze lokhu njengokulawula, kodwa ngesimo sengqondo esifudumele) mancane kakhulu amathuba okuba iphuze, ibheme ugwayi noma isebenzise ibhodwe. intsha abazali bayo ababenganaki (okungukuthi abalawuleki futhi bentula imfudumalo).

Ungachazi ngokweqile

Kubalulekile ukuxhumana nezingane zakho, kodwa izingane aziyidingi incazelo egcwele ngazo zonke izinqumo ozenzayo, kusho uKlein, okhuthaza abazali ukuba baxoxe ngezinqumo ezibalulekile nezingane futhi bavumele ukukhetha okuncane, okufana nesidlo sakusihlwa, kuhambe ngendlela engachazwanga. .

Khuthaza ubungane

Ubungane abancane nabasebasha ngezinye izikhathi bungase bubonakale bubadida kancane abazali (kungani umuntu engafuna ukuhamba ezitolo amahora amaningi?), kodwa lobu buhlobo bubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni amakhono omntwana okusebenzelana nabanye.” Bazijwayeza ukuhlalisana nabantu abadala. amakhono endaweni ephephile, futhi abalungile ekuqaleni,” kusho uSheryl Feinstein. Abangane basiza intsha ifunde amakhono afana nokuxoxisana, ukuyekethisa kanye nokuhlela iqembu.

LOL! Ukuncokola Kuyasiza

Khanyisa! Ukuncokola nosana lwakho olusacathula kuyasiza ukuthi luyilungisele impumelelo yomphakathi, ngokocwaningo olwethulwa ku-Economic and Social Research Councils' Festival of Social Science 2011. Uma abazali benza amahlaya futhi bezenzisa, kunikeza izingane ezincane amathuluzi okucabanga ngobuciko, ukwenza abangani nokuphatha. ukucindezeleka. Ngakho-ke zizwe ukhululekile ukudlala i- court jester — izingane zakho zizokubonga kamuva.

Yiba Nombono Oqondile

Akumangazi lapha: Abazali abazwakalisa imizwa engemihle ezinsaneni zabo noma ababhekana nazo cishe bangase bazithole benezingane ezinkulisa ezinolaka. Lezo yizindaba ezimbi, ngoba ukuhlukumeza kokuziphatha lapho uneminyaka engu-5 ubudala kuxhunyaniswa nolaka kamuva ekuphileni, ngisho nakubalingani bothando besikhathi esizayo. Ngakho uma uzithola usomjikelezo womzali othukuthele, umntwana othukuthele, umzali othukuthele, zama ukugqashula. Kuzokudambisa izinkinga zakho ngokuhamba kwesikhathi.

Khulisa Ukuzihawukela

Icala labazali imboni yayo siqu, kodwa gwema undertow! Ucwaningo luphakamisa ukuthi ukuzizwela kuyikhono lempilo elibaluleke kakhulu, okusiza abantu ukuthi bahlale beqinile lapho bebhekene nezinselele. Ukuzihawukela kwakhiwe ukucabangela, ikhono lokulawula imicabango nemizwa ngaphandle kokuthathwa noma ukuyicindezela, ubuntu obuvamile, noma ukuzwelana nokuhlupheka kwabanye, kanye nomusa, ukuqaphela ukuhlupheka kwakho nokuzibophezela ukuxazulula inkinga. Abazali bangasebenzisa uzwela lapho bebhekana nezinkinga zokukhulisa izingane. Ngokwenza kanjalo, bangabekela izingane zabo isibonelo.

>> Buka zonke izincwadi zabazali ezivela ku-4aKid lapha

Yekela

Lapho amazinyane endiza esidlekeni, ucwaningo lusikisela ukuthi kungcono ukuwayeka ahambe. Abasanda kuhlanganyela basekolishi abanabazali “abanophephela emhlane” abaphazamisayo bavame ukukhathazeka, ukuzinyeza futhi bavuleleke kancane kokuhlangenwe nakho okusha kunozakwabo abanomama nobaba abakhululeke kakhudlwana. Lokho akusho ukuthi kufanele ukhahlele inzalo yakho emkhawulweni we-18, kodwa uma uzithola ubiza oprofesa bengane yakho ukuze baphikisane ngamamaki akhe, kungase kube yisikhathi sokuhlehla.

Wukhulise Umshado Wakho

Uma ungumzali onomunye obalulekile, ungavumeli ubuhlobo bakho nomngane wakho womshado noma umlingani wakho buwele endleleni lapho umntwana ezalwa. Abazali abanenkinga yokungazinzi emshadweni, njengokucabangela isehlukaniso, bangase bamise izinsana zabo ezinkingeni zokulala lapho zisencane, ngokocwaningo olwanyatheliswa ngoMeyi 2011 kujenali ethi Child Development. Ucwaningo luthole ukuthi umshado onezinkinga lapho ingane inezinyanga eziyisi-9 idala inkinga yokulala ingane inezinyanga ezingu-18. Kungenzeka ukuthi izindlu ezinezinkinga ziyizindlu ezicindezelayo, futhi lokho kucindezeleka kuyimbangela yezinkinga zokulala.

Nakekela Impilo Yakho Yengqondo

Uma usola ukuthi ucindezelekile, thola usizo - ngenxa yakho nengane yakho. Ucwaningo luphakamisa ukuthi omama abacindezelekile badonsa kanzima ngokuba ngumzali futhi baze babonise izimpendulo ezithulisiwe ekukhaleni kwezingane zabo uma kuqhathaniswa nomama abanempilo. Omama abacindezelekile abanezitayela ezingezinhle zokubeletha bangase babe nomthelela ekucindezelekeni kwezingane zabo, ngokusho kocwaningo lwango-2011 oluthola ukuthi izingane ezikhuliswe yilabo mama zicindezeleka kalula ngeminyaka yasenkulisa. Okutholakele kubukeka kufiphele, kodwa abacwaningi bathi banethemba, ngoba ukukhulisa izingane kahle kungafundiswa ngisho nalapho umama noma ubaba benenkinga yempilo yabo yengqondo.

>> Buka zonke izincwadi zabazali ezivela ku-4aKid lapha

Mama, Niziphathe Kahle Emadodaneni Akho

Ubudlelwano obuseduze nomama babo bungasiza ekutheni abafana bangalingisi, ngokocwaningo lwango-2010. Ubuhlobo obufudumele, obunamathele nomama bubonakala bubalulekile ekuvimbeleni izinkinga zokuziphatha emadodaneni, ngisho nangaphezu kwamantombazane, ucwaningo lwathola. Okutholakele, okushicilelwe kumagazini iChild Development, kuqokomisa isidingo “sokusondelana okuvikelekile” phakathi kwezingane nabazali bazo, isitayela lapho izingane zingaya khona kumama nomama “njengesisekelo esivikelekile” esiduduzayo ngaphambi kokungena ezweni elibanzi.

Isibopho sikamama singase senza uthando olungcono kamuva ekuphileni, njengoba olunye ucwaningo lwabikwa ngo-2010 lwabonisa ukuthi ubuhlobo obuseduze nomama womuntu esanda kuthomba (ngeminyaka engu-14) babuhlotshaniswa nobuhlobo bothando obungcono kakhulu lapho abantu abasha. “Ubudlelwano babazali nezingane zabo bubaluleke kakhulu futhi yileyo ndlela esithuthukisa ngayo ikhono lethu lokuba nobudlelwano obuphumelelayo njengabantu abadala, abazali bethu bayizibonelo zethu,” kusho umcwaningi wocwaningo uConstance Gager, waseMontclair State University eNew Jersey, ngaleso sikhathi. Ngakho uma izingane zingazizwa zisondelene nabazali bazo cishe ngeke zilingise izici ezinhle zalobo buhlobo lapho sezikhulile.”

Ungajuluki I-Sassing Encane

Intsha ephendula abazali bayo ingase ithukuthelise, kodwa ukuphikisana kwayo kuhlobene nokwenqaba ngokuqinile ukucindezela kontanga ngaphandle kwekhaya. Ngamanye amazwi, ukuzimela ekhaya kukhuthaza ukuzimela phakathi kwabangane.

Nokho, ungakhathazeki: Lolu cwaningo alusikiseli ukuthi izingane kufanele zibe nobudlelwano obungathandeki nabazali bazo. Eqinisweni, isibopho esilondekile phakathi kwentsha nomama sibuye sihlotshaniswe nokunciphisa ukucindezela kontanga. Intsha idinga ukuzijwayeza ukuzimela, kusho abacwaningi, kodwa futhi idinga ukwesekwa ngabazali bayo.

Ungaphokophele Ukuphelela

Akekho umuntu ongenasici, ngakho-ke ungazihlukumezi nge-bar ephezulu kakhulu ukuze uphumelele njengomzali. Ngokocwaningo olwanyatheliswa ngo-2011 kujenali ethi Personality and Individual Differences, abazali abasha abakholelwa ukuthi umphakathi ulindele ukuphelela kubo bacindezeleka kakhulu futhi abazethembi ngamakhono abo okukhulisa izingane. Futhi akumangalisi! Yenza umzamo wokungazinaki ukucindezela, futhi ungase uzithole ungumzali okhululeke kakhudlwana.

>> Buka zonke izincwadi zabazali ezivela ku-4aKid lapha

Okokugcina, Yazi Izingane Zakho

Wonke umuntu ucabanga ukuthi uyayazi indlela engcono kakhulu yokukhulisa ingane. Kodwa kuvele ukuthi ukukhulisa izingane akuwona wonke umuntu. Eqinisweni, izingane ezinabazali abavumelanisa isitayela sazo somzali nobuntu bengane zinengxenye yokukhathazeka nokudangala kontanga yabo abanabazali abaqinile, ngokocwaningo olwanyatheliswa ngo-August 2011 kuyi-Journal of Abnormal Child Psychology. Kuvele ukuthi ezinye izingane, ikakhulukazi lezo ezinenkinga yokulawula imizwa yazo, zingase zidinge usizo olwengeziwe oluvela kumama noma kubaba. Kodwa abazali bangakwazi ukulimaza izingane ezilungiswe kahle ngokuzulazula kakhulu. Ukhiye, kusho umcwaningi ophambili uLiliana Lengua waseNyuvesi yaseWashington, ungenelela ngoxhaso olusekelwe kulokho okushiwo yingane.

Umthombo: https://www.livescience.com

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags