Amathiphu angu-8 aphezulu okuba Umzali Omuhle

8 Top Tips for Positive Parenting - 4aKid

Akekho owake wathi Ukuba Ngumzali kulula! Njengoba omunye umbhali ongaziwa esho “Inkinga yokukhulisa izingane ukuthi ngesikhathi usunolwazi, usuke ungasebenzi”.

Nawa amathiphu angu-8 aphezulu okuba umzali oqondile okufanele wonke umzali awazi:

#1. Bagone

#2. Funda Nabo

#3. Buza NgoSuku Lwabo

#4. Batshele Ubathanda

#5. Bafake ngokuqabula ubusuku obuhle.

#6. Lalela Njalo

#7. Zama Ukungalahlekelwa Ukuphola Kwakho

#8. Chitha Isikhathi Nabo

Sizithola simatasatasa empilweni yomndeni futhi ngezinye izikhathi ukuthatha ihora nengane yakho ninodwa ukuze nenze okuthile okuhle ndawonye kuyinto enhle kini nobabili.

Funda udaba oluphelele lapha: https://www.mykidstime.com/for-parents/8-top-tips-for-positive-parenting/

Okuthunyelwe Amathiphu angu-8 aphezulu okuba Umzali Omuhle avele ku -4aKid .
I-4aKid - Ukuphepha Kwezingane Okokuqala

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags