Kuyini ukuba ngumzali okuvumelayo?

Ukuba Abazali Abavumelayo: Ukuqonda Umqondo kanye Nemiphumela Yawo Ezinganeni

Ukuba ngumzali kuwumsebenzi onzima futhi oyinselele odinga ukucatshangelwa ngokucophelela nokwenziwa kwezinqumo. Wonke umzali unendlela yakhe yokukhulisa izingane zakhe. Abanye abazali baqinile futhi banegunya, kuyilapho abanye bekhululekile futhi bayekele.

Ukuba ngumzali okuvumelayo kuyisitayela sokukhulisa abazali lapho abazali bethambile, abangadingi, futhi abangalawuleki. Lolu hlobo lwesitayela sokukhulisa izingane lubonakala ngokuntuleka kwemithetho, imingcele, nemiphumela. Abazali abayekelelayo bafana kakhulu nabangane kunezikhulu, bavumela izingane zabo ukuba zizenzele izinqumo futhi zizibekele imingcele.

Kulesi sihloko, sizohlola ukuthi kuyini ukuba ngumzali okuvumelayo, imiphumela yako ezinganeni, nendlela yokuthola ukulinganisela okunempilo phakathi kokuyekelela nokugunyazwa.

Isingeniso

Isitayela sokukhulisa izingane sidlala indima ebalulekile ekulolongeni ubuntu, izindinganiso, nokuziphatha kwengane. Kunezinhlobo ezahlukene zezitayela zokukhulisa izingane, okuhlanganisa ukugunyazwa, ukugunyazwa, nokuyekelela. Ukuba ngumzali okuvumelayo kuyisitayela sokukhulisa izingane esivame ukungaqondakali nokuhunyushwa ngokungeyikho. Kuyisitayela sokukhulisa abazali lapho abazali beyekelela khona, beyekelela, futhi bengafuni kakhulu kunezinye izitayela zokukhulisa izingane.

Abazali abayekelelayo bavame ukugwema ukubeka imithetho nemingcele, bakhetha ukuvumela izingane zabo zizenzele izinqumo. Bangase bangaphoqeleli imiphumela yokuziphatha okubi, futhi bangase bangabaze ukuyala izingane zabo. Lesi sitayela sokukhulisa izingane sivame ukuhlotshaniswa nokuntuleka kwesakhiwo kanye nesimiso, okungaba nemiphumela ebalulekile ekukhuleni kwezingane.

Izici Zokuba Umzali Okuvumelayo

Ukuba umzali okuvumelayo kubonakala ngokuntula imithetho, imingcele, nemiphumela. Abazali abasebenzisa lesi sitayela bayekelela futhi bazitike ezinganeni zabo, okubavumela ukuba bazenzele ezabo izinqumo futhi bazibekele eyabo imingcele. Ezinye zezici ezibalulekile zokuba ngumzali ovumelayo zihlanganisa:

  • Ukuntuleka kwemithetho nesakhiwo: Abazali abayekelelayo bavame ukugwema ukubekela izingane zabo imithetho nemingcele. Bangase bangabi nakulindela okuqondile ngokuziphatha noma imisebenzi, okungaholela ekuntulekeni kwesakhiwo kanye nesimiso ekhaya.
  • Okungadingi futhi okungalawuleki: Abazali abavumelayo bangase bagweme ukulawula ukuziphatha, izinqumo, noma izenzo zezingane zabo. Bangase bangalindeli ukuthi izingane zabo zilandele imithetho noma imiyalo yazo, okungenza kube inselele ukulawula ukuziphatha kwezingane zabo ngokuphumelelayo.
  • Ukuyekelela nokuzitika: Abazali abayekelelayo bavame ukuyekelela futhi bazitike ezinganeni zabo, okubavumela ukuba babe nenkululeko eyengeziwe nokuzimela. Bangase bavumelane nezimfuno nezicelo zezingane zabo, okungadala umuzwa wokuba nelungelo.

Imithelela Yokuba Umzali Ngokuvumela Ezinganeni

Ukuba umzali okuvumelayo kungase kubonakale kulula futhi kuwukuzibekela emuva, kodwa kungaba nemiphumela emibi ekukhuleni kwezingane. Nansi eminye yemiphumela yokuba ngumzali ngokuvumela izingane:

  1. Ukungazethembi nokungazethembi: Izingane ezikhuliswe ngendlela evumela ukuba umzali ziyeke zingase zingazethembi zona nasemakhonweni azo. Bangase futhi babe nokuzethemba okuphansi, njengoba bengakhuthazwa ukuba bazibeke engozini noma bazibekele inselelo.

  2. Ukungaziphathi kahle kanye namakhono okwenza izinqumo: Ukuba umzali okuvumelayo nakho kungaholela ekungaziphathini kahle nasekuthatheni izinqumo ezinganeni. Ngaphandle kwemingcele ecacile nemiphumela, izingane zingase zibe nzima ukwenza izinqumo ezinhle futhi zingase zingabi namakhono adingekayo okulawula ukuziphatha kwazo.

  3. Amakhono omphakathi akhubazekile kanye nobudlelwano: Izingane ezikhuliswe ngendlela evumela ukuba umzali ziphinde zibe namakhono okuxhumana nabantu kanye nobudlelwano obubi. Bangase bakuthwale kanzima ukusebenzelana nontanga futhi bangase babe nobunzima bokwakha ubudlelwano obunempilo nabanye.

  4. Izinkinga zezemfundo nezokuziphatha: Ukuba umzali ngokuvumela kungaholela ezinkingeni zezemfundo nezokuziphatha ezinganeni. Ngaphandle kwesakhiwo nemingcele, izingane zingase zibe nzima ukugxila emsebenzini wesikole futhi zingase zibe nezinkinga zokuziphatha ekilasini.

Ukuthola Ibhalansi phakathi Komzali Ovumelayo Nogunyazayo

Nakuba ukuba umzali okuvumelayo kungase kube nemiphumela emibi ezinganeni, kubalulekile futhi ukuthola ibhalansi phakathi kokuba umzali ovumela noma onegunya. Nazi ezinye izindlela zokuthola leyo bhalansi:

  1. Ukubaluleka kwesakhiwo nemingcele: Izingane zidinga ukwakheka nemingcele ukuze zizizwe ziphephile futhi zivikelekile. Nakuba kubalulekile ukuguquguquka nokuqonda, kubalulekile futhi ukubeka imingcele ecacile nemiphumela.

  2. Ukuxhumana nokusebenzisana: Ukukhulumisana okuphumelelayo nokusebenzisana phakathi kwabazali nezingane kungasiza ekuthuthukiseni ubuhlobo obunempilo nobuhle. Khuthaza ingane yakho ukuthi iveze imicabango nemizwa yayo futhi izimisele ukulalela umbono wayo.

  3. Ukukhuthaza isibopho nokuzimela: Njengoba izingane zikhula, kubalulekile ukukhuthaza umthwalo wemfanelo kanye nokuzimela. Banikeze amathuba okwenza izinqumo futhi bathathe imithwalo yemfanelo, kuyilapho bebanikeza isiqondiso nokusekelwa.

Isiphetho

Sengiphetha, ukuba ngumzali okuvumelayo kuyisitayela sokukhulisa izingane esibonakala ngokuntuleka kwesakhiwo, imikhawulo, nemiphumela. Nakuba kungase kubonakale kulula futhi kuwukuhlehlisa, kungaba nemiphumela engemihle ekukhuleni kwezingane, okuhlanganisa ukuzethemba, ukungaziphathi kahle nokuthatha izinqumo, ukonakala kwamakhono omphakathi nobudlelwano, kanye nezinkinga zemfundo nokuziphatha. Kubalulekile ukuthola ukulingana phakathi kokuba umzali ovumelayo futhi onegunya ngokunikeza isakhiwo nemingcele, ukuxhumana ngempumelelo, nokukhuthaza umthwalo wemfanelo nokuzimela. Ngokuthola leyo bhalansi, ungasiza ingane yakho ikhule ibe umuntu ozethembayo, ophelele.

Imibuzo Evame Ukubuzwa:

Umbuzo: Kuyini ukuba ngumzali okuvumelayo?

IMP: Ukuba ngumzali okuvumelayo kuyisitayela sokukhulisa izingane esibonakala ngezimfuno eziphansi nokusabela okuphezulu. Abazali abasebenzisa lesi sitayela sokukhulisa izingane ngokuvamile bayakugwema ukubeka imithetho nemingcele yezingane zabo futhi bayekelela ekuphoqeleleni imiphumela yokungaziphathi kahle.

Umbuzo: Iyini imiphumela yokuba umzali ngokuvumela izingane?

IMP: Imithelela yokuvumela ukuba umzali ezinganeni ingabandakanya ukuzethemba okuphansi, ukungaziphathi kahle kanye namakhono okwenza izinqumo, ukonakala kwamakhono omphakathi nobudlelwano, nezinkinga zemfundo nokuziphatha.

Q: Ingabe ukukhulisa izingane ngendlela efanayo kuhluke kanjani ekubeni umzali onegunya?

IMP: Ukuba ngumzali okuvumelayo kuhlukile ekubeni umzali onegunya ngoba abazali abagunyaziwe bangase babeke imithetho nemikhawulo ecacile, banikeze isakhiwo nesiyalo, futhi baphoqelele imiphumela yokungaziphathi kahle. Abazali abanegunya futhi bathambekele ekusabela kangcono ezidingweni nemizwelo yezingane zabo.

Umbuzo: Ingabe ukuyekelela umzali kuhlale kubi ezinganeni?

IMP: Ukuba ngumzali okuvumelayo kungaba nemiphumela emibi ezinganeni, kodwa akuhlali kubi ngokwemvelo. Ezinye izingane zingase zikhule kahle endaweni engahlelekile, kuyilapho ezinye zingase zithwale kanzima ngaphandle kwemithetho nemingcele ecacile.

Umbuzo: Abazali bangathola kanjani ukulingana phakathi kokukhulisa izingane ngendlela evumela noma enegunya?

IMP: Abazali bangathola ibhalansi phakathi kokuba umzali ovumelayo futhi onegunya ngokubeka imithetho nemingcele ecacile kuyilapho besabela ezidingweni nemizwelo yezingane zabo. Kubalulekile ukuhlinzeka ngesakhiwo kanye nesiyalo ngenkathi futhi ukhuthaza ukuzibophezela nokuzimela. Ukukhulumisana okuphumelelayo nokusebenzisana phakathi kwabazali nezingane nakho kungasiza ekufinyeleleni ukulinganisela okunempilo.

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags