ABANTWANA ZIQALA NINI UKUKHULUMA AMAZINYO?

WHEN DO BABIES START TEETHING? - 4aKid

Izingane ziqala nini ukuncelisa amazinyo kungomunye wemibuzo esetshenziswa kakhulu umzali!

Njengabazali, ningathanda ukwazi ukuthi ingane yakho izowakha nini amazinyo aphelele, ukuze ukwazi ukulungisa ukudla kanye nokudla kwayo.

Esinye isizathu esenza abazali bathande ukwazi ukuthi amazinyo azokwenzeka nini kungenxa yezimpawu ezihambisana nakho. Ezinye izimpawu zokuqothuka kwamazinyo zihlanganisa ukucasuka, ukungalali kahle, ukuvuvuka noma ukuvuvuka kwezinsini, ukuconsa, ukungakuthandi ukudla, isifo sohudo, ukwanda kokuluma nokuhlikihla izinsini. Uma ubona ezinye zalezi zimpawu ziqala ukwenzeka, khona-ke uyazi ukuthi ingane yakho isivele ikhulisa amazinyo ayo.

Umthombo: https://www.bestkidstuff.com/family/most-googled-parenting-questions/


Joyina Incwadi Yethu Yabazali

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags