15 Izinto Ongasoze Uzisho Kumzali Odinga Izidingo Ezikhethekile

15 Things Never to Say to a Special Needs Parent - 4aKid

Lolu hlu ngilubhala ngethemba lokuthi luzofundwa ngabathile abalungile abanenhloso enhle kodwa amazwi abo asengahlaba njengemimese.